Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 4. 2009 9:22

K zavedení eura v České republice

Vláda na svém jednání 30. března 2009 schválila dva dokumenty k zavedení eura v České republice, které předložil ministr financí.

Jedná se o Zprávu o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice a Přípravu právního prostředí na zavedení eura v ČR.

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR představuje zpracované úkoly Národního plánu a dále definuje prioritní úkoly ke zpracování v letošním roce. Mezi splněnými úkoly materiál uvádí zpracování vládního materiálu „Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR“ a také metodických textů „Příprava finančního sektoru na zavedení eura“, „Doporučené postupy při duálním označování spotřebitelských cen“ a „Monitorování cenového vývoje v období zavádění eura“.

Jako prioritní činnosti Národní koordinační skupiny (NKS) na rok 2009 jsou představeny následující aktivity:

- zahájení prací na paragrafovém znění Obecného zákona,

- vypracování metodiky pro zavedení eura ve státní správě,

- zahájení přípravných prací na koncepci komunikační kampaně,

- průběžné vyhodnocování zkušeností se zavedením eura na Slovensku.

Příprava právního prostředí na zavedení eura v ČR vysvětluje dva možné přístupy ke změně právního řádu při zavedení eura - metodu jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního řádu. Vláda schválila metodu postupné změny právního řádu, která nechává na uvážení ministerstev, které právní akty budou adaptovány přímou novelu a které použijí tzv. přímou použitelnost evropského práva. Z právního hlediska není překážkou, aby se po zavedení eura vyskytovaly v právních předpisech po určitou dobu částky v korunách, neboť na ty se automaticky pohlíží jako na částky v eurech podle přepočítacího koeficientu.

Současný stav příprav na přijetí eura v ČR se vyznačuje tím, že nebylo stanoveno cílové datum. Na druhé straně byl v dubnu 2007 přijat Národní plán zavedení eura v ČR, který vymezuje základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého procesu budoucího zavedení eura v ČR. Schválením první Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice v dubnu 2008 byl vládou potvrzen přístup zvolený NKS, že i bez závazného termínu přechodu na společnou měnu je účelné pokračovat v technických přípravách zejména metodického charakteru.

Více o zavedení eura na internetových stránkách Zavedení eura v ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie