Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 2. 2009 8:55

Jedině společně může Evropa překonat hospodářskou krizi

Zpráva Evropského pralamentu ze zasedání poslanců a národních parlamentů, kde pronesl projev premiér M. Topolánek projev.

Podle poslanců Evropského parlamentu (EP) a národních parlamentů, kteří jednali v úterý 17. února v Bruselu na druhém dni společného parlamentního setkání, lze současnou hospodářskou krizi zvládnout pouze trhy, bude-li mít Evropa silné vedení, a bude-li více investovat do projektů v oblasti ochrany životního prostředí, jež umožní zmírnit dopady zpomalení hospodářského růstu.

Poslanci Evropského parlamentu a poslanci národních parlamentů z 27 členských států a kandidátských zemí se dnes podruhé sešli na společném parlamentním setkání, které pořádá české předsednictví ve spolupráci s Evropským parlamentem na téma: Nový plán pro obnovu evropského hospodářství?

„NE” protekcionismu, „ANO” euru
Předseda Evropského parlamentu
Hans-Gert Pottering v proslovu, který přednesl na závěr dvoudenního setkání, zdůraznil, že EU „musí jednat společně a hledat společné odpovědi” na krizi. Protekcionismus by podle jeho názoru zničil výhody jednotného trhu a položil by „základy katastrofy”.

Předseda dále vyjádřil svou podporu euru, bez kterého, jak uvedl, by evropské hospodářství čelilo mnohem větším problémům. „Je třeba udělat vše pro zachování stability evropské měny”, zdůraznil.

Evropská centrální banka: je třeba větší rychlosti a odvahy
 „Jsme svědky dramatických změn, revoluce idejí, podobně jak tomu bylo v roce 1929 nebo 1973”, uvedl José Manuel Garcia-Margallo (EPP-ED, ES), zpravodaj pracovní skupiny o podpoře investic, podnikání a malých a středních podnicích. Většina členů této pracovní skupiny se shodla na tom, že obnova trhů s úvěrovými produkty je základní podmínkou pro to, aby evropské ekonomiky začaly opět řádně fungovat.

Evropská centrální banka musí hrát při řešení krize klíčovou roli, domnívají se poslanci, kteří ECB vyzvali k „větší rychlosti a odvaze” při snižování úrokových sazeb a při prodlužování lhůt pro splácení úvěrů.

Krize jako test pro Evropu
Podle poslance Parlamentu České republiky Lubomíra Zaorálka, který hovořil jménem skupiny „Sociální Evropa: vytváření pracovních míst, boj proti chudobě, zajištění volného pohybu”, představuje současná krize pro Evropu významný test. Většina členů skupiny se shodla na tom, že pouze jednotná a silná Evropa může efektivně reagovat na krizi. V boji proti zpomalení hospodářského růstu potřebujeme „silné evropské vedení”, zdůraznil. Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, uvedl, že je součástí tohoto řešení, a informoval přítomné poslance, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR tuto Smlouvu dnes pravděpodobně podpoří.

Podle závěrů této skupiny je primárním cílem zmírnit dopad hospodářské krize na nejzranitelnější občany. Poslanci na závěr doporučili, aby byly ve větší míře využívány finančních nástroje.

Krize jako příležitost pro investice do „zelené ekonomiky”
„Finanční krize a hospodářská recese jsou příležitostí pro investice do ochrany klimatu”, uvedla Carina Adolfsson Elgestam ze švédského Riksdagu, zpravodajka pracovní skupiny „Udržitelná Evropa: hospodářský rozvoj a změna klimatu”. Informovala dále, že někteří členové této skupiny vyjádřili obavy, že Evropa nebude schopna splnit své cíle v oblasti klimatických změn, a vyzvala k větším investicím v této oblasti. „Musíme USA ukázat, že si chceme zachovat světové vedení v oblasti boje proti klimatickým změnám”, prohlásila.

Jedním z dalších doporučení této pracovní skupiny je zlepšit energetickou účinnost, a to zejména u budov a domů v celé EU. To by podle poslanců přispělo k tvorbě nových pracovních míst. 

„Jme na stejné lodi”
„Řešení dopadů světové krize je nejdůležitějším úkolem současnosti, ale i budoucnosti. Toto řešení musí hledat nejen národní vlády, ale i Evropská unie jako celek: Jsme na jedné lodi”, uvedl úřadující předseda Rady a český premiér Mirek Topolánek.

Pro zajištění koordinace mezi 27 členskými státy bylo nutné volat neformální summit představitel států a vlád EU, který se uskuteční 1. března v Bruselu: „Současná krize je do značné míry krizí důvěry. Je krizí, která má kromě tvrdých hospodářských dat svůj výrazný politický rozměr”, zdůraznil Mirek Topolánek. Překonání této krize proto z velké části závisí „na schopnosti politiků dohodnout se na koordinovaném postupu”.

Ministerský předseda představil své priority pro neformální summit: vyčistit banky od toxických aktiv a obnovit půjčky bank firmám a domácnostem.

Dohoda mezi členskými státy o investici do energetiky ve výši 5 miliard EUR
V průběhu březnového zasedání Evropské rady (19.­–20. března) proběhne klíčová rozprava o provádění plánu obnovy, uvedl předseda Evropské komise José Manuel Barroso. Tento plán je podle jeho slov důkazem „skutečného úsilí o obnovu ekonomik prostřednictvím posílení důvěry”.  J.M.  Barroso dále uvedl, že finanční trhy se musí vrátit ke svému původnímu úkolu: sloužit jako podpora pro růst a tvorbu pracovních míst. Návrh Komise na poskytnutí nevyčerpaných 5 miliard EUR na financování klíčových projektů v oblasti energetiky je správným krokem vpřed. „Pevně věřím, že v nejbližší době dospějeme k dohodě”, zdůraznil.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie