Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 7. 2009 11:54

Je vaše obec přátelská rodině? Přihlaste se do soutěže

Jde o projekt zaměřený na podporu rodiny v českých obcích, který již druhým rokem pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu PSP ČR.

Spolupracují přitom se Sítí mateřských center v ČR a Asociací center pro rodinu. Soutěž má za cíl podpořit realizaci prorodinných opatření a aktivit v českých obcích, které pomáhají k vytváření prorodinné atmosféry v tuzemské společnosti především na místní úrovni.

V „Obci přátelské rodině roku 2009“ se soutěží v šesti kategoriích podle počtu obyvatel. Přihlášky dostupné na webu www.obecpratelskarodine.cz, kde jsou i detailní informace o celém projektu, je možné posílat na Ministerstvo práce a sociálních věcí do 31. července 2009. Obce, které uspějí, mohou dostat kromě oprávnění používat označení „Obec přátelská rodině roku 2009 v kategorii xxx“ také neinvestiční dotaci od MPSV na rok 2010.

Jedná se o finanční prostředky ze státního rozpočtu, které budou moci vítězové využít na podporu prorodinných aktivit na místní úrovni. Aby tyto peníze obec získala, musí (kromě umístění na prvních třech místech v soutěži) předložit dotační žádost, tedy konkrétní projektový záměr. Dotace závisí na velikosti obce a na umístění v soutěži

Prvního ročníku soutěže „Obec přátelská rodině“ se zúčastnilo víc než 200 měst a obcí. Největší z oceněných měst roku 2008 – Brno – díky vysoutěžené dotaci letos v květnu spustilo projekt Family point. Jedná se kontaktní místo, kde mohou obyvatelé města získat potřebné informace týkající se rodin a jejich potřeb. Víc na http://www.obecpratelskarodine.cz/press-info.php?url=Tiskova-zprava-14-5-2009.

I letošního ročníku se může zúčastnit každá obec České republiky, v rámci statutárních měst územně členěných na městské části či obvody pouze městská část nebo obvod. Přihlášku, pravidla soutěže, seznam aktuálně přihlášených obcí i výsledky předchozího ročníku najdete

na www.obecpratelskarodine.cz.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie