Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 5. 2009 16:15

J. Fischer: Předsedové stran neprojevili ochotu o jiných kandidátech na ministry diskutovat

Designovaný předseda vlády ČR se vyjádřil k situaci kolem sestavování letní překlenovací vlády.

1) V předem zveřejněném termínu jsem dnes ráno telefonicky seznámil prezidenta republiky se svými resortními nominacemi.

2) Při jejich výběru jsem vycházel především z návrhů politických stran a odborností kandidátů.

3) V průběhu uplynulých týdnů jsem předsedům politických stran opakovaně avizoval, že u některých jimi navrhovaných kandidátů mám pochybnosti.

4) Protože předsedové stran neprojevili ochotu o jiných jménech diskutovat, přičemž veřejně opakovaně deklarovali, že je výběr členů vlády mojí odpovědností, nominoval jsem na tři resorty z patnácti kandidáty, kteří podle mého úsudku splňují odborné předpoklady a jsou rovněž zárukou dobré práce vlády jako celku.

5) Za situace, kdy politické strany vyjadřují nesouhlas s takto navrženou vládou, jsem připraven vyvolat jednání, které by vedlo k východisku z daného stavu.

Jan Fischer, designovaný předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference designovaného premiéra Jana Fischera, 1. května 2009

Fotogalerie [F] fotogalerie