Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 1. 2009 10:26

Fondy Evropské unie

41 měst podalo žádost k Integrovaným plánům rozvoje měst v IOP.

euro Dne 31. prosince 2008 měla města poslední příležitost pro odevzdání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen „IPRM“) z Integrovaného operačního programu. Žádosti byly přijímány od 6. srpna 2008.

Schválený IPRM je podmínkou pro čerpání dotací z oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v Integrovaném operačním programu. Na tuto oblast podpory je vyčleněno 193 mil. EUR. Finanční prostředky budou směřovat zejména do revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů. Žadateli o schválení IPRM jsou města od 20 000 obyvatel kromě hlavního města Prahy. Z možných 62 měst České republiky zpracovalo a předložilo IPRM 41 měst, přičemž největší zájem byl v regionech Moravskoslezském, Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém, Karlovarském a Ústeckém. Celkově je městy požadováno přibližně 280 milionů EUR. Šest měst se bude v rámci IPRM věnovat problematice vyloučených romských komunit.

Před schválením musí IPRM projít třístupňovým hodnocením. Proces hodnocení byl zahájen kontrolou formálních náležitostí. Následně bude provedeno posouzení přijatelnosti a hodnocení kvality. IPRM schvaluje ministr pro místní rozvoj na základě doporučení výběrové komise. Více k problematice IPRM je na webových stránkách strukturálních fondů v sekci iop/iprm.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie