Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 8. 2007 11:25

Firmu, která posbírá formuláře při sčítání, vybere ČSÚ v soutěži

Český statistický úřad (ČSÚ) vybere dodavatele služeb, který bude sbírat formuláře při příštím sčítání lidu, formou veřejné zakázky.

Věcný záměr zákona nepředpokládá, že by to mohli dělat například zaměstnanci pošty, jak minulý týden uvedla Legislativní rada vlády.

Sčítání lidu se bude konat v roce 2011. "Návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů, který 9. srpna 2007 projednávala Legislativní rada vlády, nikde nepředpokládá, že sbírat informace mohou například zaměstnanci pošty," sdělil Ladislav Pištora z ČSÚ. Dodavatel této služby bude podle něj vybrán ve veřejné soutěži.

Šéf rady Cyril Svoboda uvádí, že klíčovou otázkou bude ochrana osobních údajů, které občané sčítacím komisařům poskytnou.

Počítá se s tím, že sčítání se částečně odehraje i přes internet. Statistici totiž předpokládají, že kolem roku 2010 by měla mít přístup k počítačové síti zhruba polovina domácností. Svoboda řekl, že od posledního sčítání lidu v roce 2001 nastal v oblasti elektronické komunikace mezi úřady a občanem výrazný pokrok, změnila se i legislativa.

Sčítání lidu, domů a bytů se opakuje každých deset let. Na území České republiky se koná pravidelně od roku 1869. Týdeník Profit na jaře napsal, že nadcházející sčítání si v letech 2008 až 2013 vyžádá rozpočtové výdaje v celkové výši 2,648 miliardy korun.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie