Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 1. 2012 17:38

Evropská komise ocenila zacházení MPSV s prostředky z EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspělo v auditu čerpání prostředků z evropských. Podle Komise je systém nastaven smysluplně.

Závěrečná zpráva Evropské komise potvrdila smysluplné zacházení s čerpanými prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podle kontrolního auditu je nastaven dobře a peníze z něj jsou využity na smysluplné projekty.

Auditoři ohodnotili ministerstvo práce a sociálních věcí známkou 2. Nejvyšší hodnocení za operační program, tedy známka 1, se prakticky neuděluje. Celkové auditorské hodnocení zní „výrok s výhradou s nálezy nižší významnosti.“

Prověřeny byly zavedené systémy a vybrané projekty. Podle auditorů Evropské komise fungují řídící a kontrolní systémy účinně a v souladu s příslušnými nařízeními. Zjištěné dílčí nedostatky mají podle jejich názoru jen mírný dopad na fungování klíčových požadavků i systému.

Ministerstvo rozdělilo již 75 procent prostředků

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost zřizuje ministerstvo práce a sociálních věcí pro roky 2007 až 2013. Dosud bylo rozděleno již 75 procent prostředků na řadu projektů. Zbylé peníze má v plánu vyčerpat do roku 2015.

V rámci tohoto operačního programu bylo také do konce uplynulého roku vyčerpáno 23 procent přidělených prostředků, které činí celkem sumu ve výši asi 12,4 miliardy korun z celkových přibližně 55 miliard korun. Podle ministerstva tak program s velkým časovým předstihem překročil stanovený limit pro rok 2011, do kterého měl původně vyčerpat okolo 2,9 miliardy korun, aby nepřišel o přidělené evropské peníze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie