Aktuálně

9. 5. 2012 11:55

Etický kodex úředníků minimalizuje korupční jednání

Vláda na svém dnešním zasedání schválila Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, který je zakotven ve vládní protikorupční strategii.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Etický kodex, kterým by se měli úředníci a zaměstnanci veřejné správy řídit, přijala svým usnesením již vláda premiéra Miloše Zemana v roce 2001. Tento materiál je ale velmi nekonkrétní a obecný a nelze v něm spatřovat jasné protikorupční mechanismy a postupy. Jeho přínos pro zvýšení prestiže zaměstnanců ve veřejné správě je tak nevýznamný.

Tyto nedostatky byly hlavním důvodem pro přepracování návrhu,“ uvedl na tiskové konferenci po jednání vlády ministr Pavel Dobeš s tím, že budou zachovány jen některé osvědčené obecné principy.

Úkolem vypracování nového materiálu bylo pověřeno ministerstvo vnitra. Nový přepracovaný etický kodex tak obsahuje zejména legislativní opatření směřující k zakotvení povinnosti ostatních orgánů veřejné moci zpracovat a veřejně publikovat vlastní etický kodex.

Nový kodex nastavuje jasná pravidla

Cílem kodexu je vymezení jasných pravidel, aby bylo všem úředníkům a zaměstnancům veřejné správy zřejmé, v jakých případech by se mohli dostat do střetu soukromého zájmu se zájmem občanů a jak se v takové situaci zachovat.

Jedná se o dokument garantující kvalitu služeb poskytovaných úředníky a zaměstnanci veřejné správy. Materiál má za úkol také minimalizovat korupční jednání, obsahuje protikorupční preventivní opatření.

Kodex představuje nezbytné minimum v oblasti etiky z hlediska protikorupčních opatření, jehož doplnění či rozšíření je plně v kompetenci těchto jednotlivých úřadů. Úředník a zaměstnanec veřejné správy se například bude muset vyvarovat vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho nestrannost, čímž dojde k omezení klientelistických a nepotistických vlivů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie