Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 2. 2009 9:20

EP vyzývá k okamžitému zvýšení humanitární pomoci pro Gazu a k ukončení blokády

Zároveň parlament požaduje provedení podrobného posouzení škod a důkladné vyhodnocení potřeb zdejšího obyvatelstva.

V návaznosti na rozpravu se vysokým představitelem pro společnou zahraniční a bezpečnostní situaci Javeirem Solanou, která se konala ve středu 18. února na úvod třetího plenárního zasedání v Bruselu, přijali poslanci společné usnesení o humanitární pomoci pásmu Gazy. EP jeho prostřednictvím žádá podrobné posouzení škod, jež utrpělo pásmo Gazy, a důkladné vyhodnocení potřeb zdejšího obyvatelstva. Vyzývají také k okamžitému zvýšení humanitární pomoci pro Gazu a k ukončení blokády.

Poslanci v usnesení, které dnes přijali poměrem hlasů 488:5:19, připomínají, že humanitární krize v oblasti pásma Gazy již dosáhla nelidské úrovně, přičemž 88 % obyvatelstva je závislých na potravinové pomoci. Hraniční přechody mezi pásmem Gazy a okolními oblastmi jsou již 18 měsíců uzavřeny a embargo na pohyb osob a zboží brání v poskytování humanitární pomoci obyvatelstvu. Množství zboží, které je povoleno dovážet do pásma Gazy, přitom nedostačuje k uspokojení základních humanitárních potřeb.

Parlament proto vyzývá k okamžitému zvýšení humanitární pomoci znovu, k ukončení blokády pásma Gazy v souladu s Dohodou o pohybu a přístupu z listopadu 2005 a k okamžitému a trvalému otevření hraničních přechodů pro osoby i zboží.

Podrobné posouzení škod a obnova pásma Gazy
Parlament žádá také provedení podrobného posouzení škod, jež utrpělo pásmo Gazy, a důkladné vyhodnocení potřeb zdejšího obyvatelstva, která by mohla být použita jako východisko pro plány na obnovu. Poslanci v tomto ohledu připomínají, že finanční, hospodářská a sociální obnova pásma Gazy představuje základní prvek bezpečnosti v tomto regionu a pomoc by proto měla zahrnovat platby v hotovosti na pokrytí platů, důchodů a příspěvků pro nejzranitelnější osoby a rodiny. Parlament současně zdůrazňuje, že finanční podpora Evropské unie pro Palestince by neměla být znehodnocována neustálým ničením, jež mezi evropskou veřejností snižuje podporu projektů obnovy.

EP rovněž vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní přehled a vyhodnocení středně- a dlouhodobých perspektiv projektů obnovy v pásmu Gazy financovaných Evropskou unií v rámci mechanismu PEGASE a GŘ ECHO a jejich dopadu na rozpočet.

Mezinárodní konference dárců
Parlament se s ohledem na mezinárodní dárcovskou konferenci, jež se uskuteční dne 2. března v Káhiře, domnívá, že jakákoli udržitelná politika obnovy a rozvoje pásma Gazy potřebuje trvalé příměří, jež by bylo podpořeno znovuzahájením seriózních mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci spolu s procesem palestinského národního usmíření.

Poslanci na závěr vyzývají ostatní dárce, aby na dárcovské konferenci přislíbili pomoc a aby dodrželi závazky, jež přijali v prosinci 2007 v Paříži na předcházející dárcovské konferenci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie