Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 1. 2009 7:42

EP schválil směrnici o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti

Evropský parlament schválil návrh směrnice o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti

Evropský parlament dnes na svém zasedání v Lucemburku schválil návrh směrnice o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti.

Členské země Evropské unie již tedy nebudou moci většinu tzv. vojenského materiálu pořizovat v režimu výjimky ze směrnic či dle čl. 296 Smlouvy o Evropském společenství (ES), nýbrž budou muset použít postupy dle nové směrnice. Evropská unie si od nové směrnice slibuje podporu konkurenceschopnosti jednotného evropského obranného průmyslu.

„Členské státy tak budou mít k dispozici nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek, která zaručí uplatňování zásad Smlouvy o ES, a zároveň přitom umožní zohlednění specifických požadavků oblasti bezpečnosti a obrany, jakými jsou například bezpečnost informací, dodávek a nezbytná pružnost zadávacích postupů. “ uvedl vrchní ředitel legislativně právní sekce Ministerstva pro místní rozvoj ČR Mgr. Jan Sixta

V rámci dalších kroků bude následovat formální schválení směrnice Radou a její následná publikace v Úředním věstníku EU. Transpoziční lhůta bude 24 měsíců od publikace směrnice v Úředním věstníku. V rámci této lhůty bude muset Česká republika transponovat ustanovení směrnice do národních právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie