Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 9. 2009 14:03

EK přichází s návrhem koordinace přesídlování uprchlíků

Miliony lidí ve světě opouštějí své domovy z důvodu války či strachu z pronásledování.

Někteří z nich se nemohou vrátit domů nebo o to ani nemají zájem, protože by se tak vystavili dalšímu pronásledování.

Mnoho uprchlíků je také ve velmi těžké situaci či potřebuje speciální pomoc, kterou jim země, ve které našli útočiště, nemůže poskytnout. V takovém případě je obvyklým řešením přesídlení, neboli přesun uprchlíků do jiné azylové země.

Evropská komise proto představuje návrh, který se více zaměřuje na pomoc a podporu při přesídlování uprchlíků. V současné době přesídluje uprchlíky ze zemí mimo EU pravidelně pouze 10 členských států. Obvykle tuto činnost nekonzultují ani vzájemně nekoordinují. Podle plánu by mělo dojít k vytvoření dobrovolného programu, který by posílil politickou i praktickou spolupráci.

Program by měl přijímání uprchlíků zemím usnadnit a finančně zefektivnit a také zvýšit humanitární a politický dopad přesidlování v jednotlivých zemích. V rámci programu by země na každého přesídleného uprchlíka dostaly 4 000 eur.

Také by byla ustavena expertní skupina, která by určovala skupiny uprchlíků, jež by měly dostat přednost, jako jsou například iráčtí uprchlíci v Sýrii a Jordánsku či súdánští uprchlíci v Čadu. Nový evropský podpůrný úřad pro otázky azylu by zemím pomáhal s prováděním společných činností, jako je třeba výběr a zjišťování okolností uprchlíků.

Návrh se týká pouze uprchlíků ze zemí mimo EU. Státy by si ponechaly právo rozhodovat o tom, které uprchlíky přijmou a kolik.

Zdroj: Evropská komise

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie