Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 1. 2012 17:08

Efektivnější dohled nad loteriemi: třikrát více postihů

Podle výsledků kontrolní činnosti státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi za loňský rok bylo zahájeno 3,5 krát více správních řízení než v roce 2010, zveřejnilo ministerstvo financí.

V porovnání s rokem 2010 se v loňském roce více než ztrojnásobil počet zahájených správních řízení vedených vůči provozovatelům loterií. Jejich počet stoupl ze 155 na 535,“ upřesnil ministr financí Miroslav Kalousek.

Nejvíce správních řízení bylo podle ministra Kalouska zahájeno kvůli porušování povinností plynoucích z loterijního zákona a předpisů, které s ním souvisí.

Hodnota uložených pokut přesáhla 10 milionů

Zároveň se zvýšila také částka vybraná na pokutách. V roce 2010 činila hodnota uložených pokut za porušení pravidel pro provozování loterií 2,5 milionu korun. V uplynulém roce přesáhla tato suma deset milionů korun.

Podle ministra Kalouska hrají ve zvýšení efektivity loterijního dohledu roli změny v organizaci státního dozoru. „Tento nárůst správních řízení byl umožněn profesionalizací státního dozoru, která nastala v lednu loňského roku na základě novely zákona o územních finančních orgánech,“ dodal ministr financí.

Ke zlepšení přispěla specializace

Zatímco dříve vykonávali státní dozor zaměstnanci daňové správy, a to většinou na částečný úvazek a často navíc souběžně s dalšími aktivitami, v loňském roce proto došlo ke specializaci. Vzniklo 14 oddělení státního dozoru finančních úřadů v sídlech krajů, kde působí od loňska 166 odborně způsobilých pracovníků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie