Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 6. 2007 0:54

Dorovnání přímých plateb rolníkům má jít i letos na komodity

Národní dorovnání přímých plateb zemědělcům má jít i letos na vybrané komodity, ovšem pozměněným systémem.

Na základě požadavku EU musí být totiž platby od letoška částečně nebo plně odděleny od produkce. Nebudou tedy jako dosud vypláceny na její aktuální objem, ale podle stavu ve stanoveném referenčním období. Návrh příslušného nařízení v pondělí projedná vláda. Na dorovnání přímých plateb má jít letos tak jako loni zhruba 7,3 miliardy korun.

Stát tak základní farmářské dotace doplatí v maximální možné výši. Letos tedy z unijních 40 procent na 70 procent úrovně, kterou obdrží farmáři ve starých členských zemích EU.

Národní doplatek bude rozdělen jako v minulých letech na chov skotu, ovcí a koz a na pěstování chmele, brambor pro výrobu škrobu, přadného lnu a některých vybraných plodin na orné půdě. Na výjimky, jako je len, se při výplatě bude vycházet ze stavu ke 31. březnu letošního roku.

Za letošek čeští farmáři dostanou na přímých platbách z EU více než deset miliard korun, které by se měly rozdělit podobně jako loni zhruba na 3,5 milionu hektarů půdy. S národní doplatkem základní dotace přesáhnou 17 miliard Kč.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie