Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 3. 2009 8:32

Dnes v poledne se uzavírá příjem přihlášek do veřejného výběrového řízení na prodej ČSA

Lze předpokládat, že vítěz veřejného výběrového řízení bude znám nejpozději do 30. září 2009.

V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1593 z 16. prosince 2008 a usnesení vlády č. 75 z 19. ledna 2009 vyhlásilo Ministerstvo financí ČR veřejné výběrové řízení k určení nabyvatele majetkové účasti státu ve společnosti České aerolinie a.s., představující podíl ve výši 91,51% na základním kapitálu společnosti. Zájemci mohou podávat přihlášky do 23. března do 12:00.

Podmínky veřejného výběrového řízení a informace o společnosti České aerolinie a.s. jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí ČR.

Veřejné výběrové řízení bude konáno jako dvoukolové. První kolo bude kvalifikační, jediným kritériem ve druhém kole bude výše nabídnuté a garantované kupní ceny.

O výběru účastníků, kterým bude umožněno předložit závaznou nabídku na koupi majetkové účasti státu ve společnosti ČSA, bude rozhodovat Vláda ČR. Při svém rozhodování přihlédne k tomu, zda zájemce nepředstavuje bezpečnostní riziko (nepochází ze státu, který vláda považuje za rizikový z hlediska ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu a ochrany lidských práv) a současně, zda není přímo nebo nepřímo ovládán státními strukturami států, jejichž zahraniční a vnitřní politika představuje riziko pro bezpečnost České republiky a je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.

Součástí transakční dokumentace uzavírané s nabyvatelem majetkové účasti státu ve společnosti ČSA budou i závazky nabyvatele ve vztahu k zachování letiště Praha - Ruzyně jako domovského letiště, k provozování letecké dopravy jako hlavního předmětu podnikání společnosti, k zachování celkové úrovně bezpečnosti letového provozu společnosti a k zachování statutu společnosti jako národního, resp. evropského dopravce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie