Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 8. 2009 10:59

Digitální hospodářství může Evropu pozvednout z krize

Digitální děti představují obrovský potenciál růstu Evropy
Digitální děti představují obrovský potenciál růstu Evropy
Evropská komise zveřejnila zprávu o digitální konkurenceschopnosti, z níž vyplývá, že evropské digitální odvětví dosáhlo od roku 2005 značného pokroku.

„Evropské digitální hospodářství má obrovský potenciál k vytváření značných příjmů ve všech odvětvích. K tomu, aby se tato výhoda proměnila v udržitelný růst a nové pracovní příležitosti, však musí vlády jednotlivých členských států převzít vedoucí úlohu a přijmout koordinované politiky, díky nimž se podaří odstranit stávající překážky bránící novým službám,“ řekla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová.

Zpráva obsahuje zjištění, že do roku 2008 se 56 % Evropanů stalo pravidelnými uživateli internetu, což je o třetinu více než v roce 2004. Polovina domácností a více než 80 % podniků má nyní širokopásmové připojení. Nastupuje nová generace Evropanů, kteří ovládají web a jsou připraveni jeho inovace používat pro jeho zlepšení. Tyto „digitální děti“ představují obrovský potenciál růstu Evropy.

Nejaktivnějšími uživateli internetu jsou mladí lidé od 16 do 24 let: 73 % z nich pravidelně používá pokročilé služby k vytváření a sdílení on-line obsahu. Oproti průměrnému podílu 43 % všech obyvatel EU využívá 66 % všech Evropanů do 24 let internet každý den.

Ačkoliv se zdá, že „digitální generace“ není ochotna platit za stahování nebo sledování on-line obsahu, jako jsou videonahrávky nebo hudba (33 % tvrdí, že není ochotna zaplatit vůbec nic, což je dvojnásobek průměru všech občanů EU), ve skutečnosti dvakrát více z nich v porovnání se zbytkem populace za tyto služby zaplatilo (10 % mladých uživatelů oproti evropskému průměru 5 %). Tito lidé jsou rovněž ochotnější platit za nabídky lepších a kvalitnějších služeb.

Používání internetu prudce naroste, až „digitální děti“ zahájí svůj pracovní život a začnou čím dál větší měrou ovlivňovat a ovládat vývoj trhu. Vzhledem k tomu, že tradiční obchodní modely přestávají fungovat, společnosti budou muset nabídnout služby, které budou pro další generaci uživatelů atraktivní, zatímco zákonodárci by měli vytvořit vhodné podmínky pro usnadnění přístupu k novému on-line obsahu a zajistit odměnu pro jeho tvůrce.

Evropa rovněž musí učinit více pro to, aby byla konkurenceschopná na celosvětové úrovni. Navzdory zaznamenanému pokroku třetina občanů EU ještě nikdy nepoužila internet. Pouze 7 % spotřebitelů někdy nakupovala on-line v jiném členském státě. Evropa stále zaostává za Spojenými státy a Japonskem, pokud jde o investice do výzkumu a vývoje v oblasti informačních a komunikačních technologií, vysokorychlostních širokopásmových komunikací a rozvoj inovačních trhů, jako je reklama on-line.

Aktivní tvorba politik v EU musí zaručit, že každý bude mít vysokorychlostní internetové připojení a že bude existovat jednotný trh on-line, kde lidé budou moci snadno používat on-line služby bez ohledu na hranice států.

Nadcházející úkoly pro „digitální Evropu“ jsou předmětem veřejné diskuze, kterou Komise dnes zahájila a která bude otevřena do 9. října 2009. Jedná se o první krok směrem k nové evropské strategii v oblasti informačních a komunikačních technologií, jež Komise hodlá představit v roce 2010 jako součást další fáze lisabonské agendy.

Více informací naleznete na portálu EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie