Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 1. 2009 13:26

Datové schránky pro občany mají nové stránky

Již před Vánoci dal eGON občanům dáreček v podobě informačního webu a infolinky, na kterých lze zjistit novinky týkající se datových schránek.

Datové schránky mají nový informační web

Co to je datová schránka? Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno ke komunikaci s orgány veřejné moci – její pomocí je možné zasílat orgánům veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Datová schránka není e-mailová schránka, jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Co nás čeká? Dne 1. 7. 2009 vstoupí v účinnost nový zákon o informačním systému veřejné správy, který upravuje elektronické úkony a autorizované konverze dokumentů.

Datové schránky transformují vnitřní a vnější vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Důležitým prvkem zákona je uznání elektronických dokumentů jako rovnocenných s papírovými a zajištění jejich bezpečnosti.

Jak spolu souvisí kontaktní místo Czech POINT a datová schránka? Czech POINTy zájemcům zprostředkují – kromě již běžných služeb – přístup do datové schránky. Pracovník na přepážce za poplatek dokument z datové schránky vytiskne, nebo naopak donesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým podpisem a odešle danému orgánu veřejné moci.

Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?

Datovou schránku mohou bezplatně získat fyzické osoby, nepovinná je také pro podnikající fyzické osoby, naopak zřízení pro právnické osoby je povinné a totéž platí pro orgány veřejné moci.

Kde získáte více informací? V pracovních dnech v době od 9:00–17:00 můžete své dotazy volat na infolinku 270 005 200.

Na otázky vám také odpoví prostřednictvím ePoradny na http://www.datoveschranky.info.

autor: Jana Malíková, tisková mluvčí MVČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie