Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 12. 2008 4:04

Další krok při zavádění Datových schránek splněn

Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček dnes podepsal memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem vnitra ČR a zástupci výrobců elektronických spisových služeb při přípravě technické části prováděcí vyhlášky k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, z hlediska propojení datových schránek a spisových služeb.

Cílem memoranda je koncepčně vyřešit propojení jednotlivých spisových služeb užívaných orgány veřejné moci a vytvářenými informačním systémem datových schránek. Memorandum je otevřená dohoda, ke které může kdykoliv přistoupit jakýkoliv výrobce spisových služeb a podílet se tak na spolupráci při dodržování takto vzniklého standardu.

Dne 19. srpna 2008 vstoupil v platnost zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Zákon, který vejde v účinnost od 1.července 2009, mimo jiné obsahuje ustanovení o Informačním systému datových schránek (dále jen ISDS). Zavedením ISDS dojde ke zjednodušení komunikace mezi orgány veřejné moci a právnickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a fyzickými osobami. Tento systém bude mít i zásadní vliv na provoz elektronických spisových služeb.

autor: Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie