Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 1. 2024 14:51

Další fáze jaderného tendru. Vláda požádá zájemce o předložení závazných nabídek na výstavbu více bloků

Tendr na výstavbu nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany se dostává do další fáze. Vláda rozhodla, že vyzve účastníky výběrového řízení k předložení závazných nabídek na výstavbu více jaderných bloků. Díky tomu bude moci stát zajistit v budoucnosti občanům a firmám bezpečnost a stabilitu dodávek elektřiny za dostupné ceny. V důsledku tohoto rozhodnutí také dojde k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Vláda na svém jednání rozhodla i o tom, že v další fázi tendru budou osloveni jen dva účastníci. Firma Westinghouse nesplnila nutné podmínky.

„Rozvoj a posílení jaderné energetiky jsou klíčové pro zajištění dostatku elektřiny za přijatelné ceny, což je základem pro zachování prosperity ČR,“ uvedl předseda vlády ČR Petr Fiala a zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů jeho kabinetu je úspěšné dokončení tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech. „Je ale potřeba rozhodnout také o tom, kolik nových jaderných reaktorů si od vybraného dodavatele necháme dodat. Dosavadní průběh tendru ukazuje, že dodávka více reaktorů současně by nám mohla zajistit nižší cenu až o jednu čtvrtinu u jednoho reaktoru. Proto jsme se rozhodli požádat uchazeče, aby nám předložili závazné nabídky na dodávku až čtyř nových jaderných reaktorů. Na jejich základě potom vybereme dodavatele a rozhodneme, zda si necháme postavit více reaktorů, nebo ne,“ doplnil premiér.

„Z dosavadního průběhu tendru vyplývá, že při objednání více reaktorů současně by se mohla cena za blok snížit až o 25 procent. Umožní to úspory z rozsahu a optimalizace procesu výstavby,“ popsal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že větší objednávka znamená také více zakázek pro český průmysl, na jehož maximálním zapojení do realizace projektu vláda soustavně pracuje. „Potřeba vybudovat více jaderných reaktorů navíc vyplývá i z vývoje naší energetiky. V příštích desetiletích dojde k výraznému růstu spotřeby elektřiny, do roku 2050 až o dvě třetiny. Vedle obnovitelných zdrojů energie nám tento nárůst spotřeby umožní pokrýt právě jaderná energie jako spolehlivý nízkoemisní zdroj,“ dodal ministr.

Vláda proto schválila dodatek k první prováděcí smlouvě, který umožní požádat dodavatele o předložení závazných rámcových nabídek, ale také mírně upraví harmonogram tendru. „Díky dnešnímu rozhodnutí budeme mít už na konci května jasno o konečné ceně pro případnou výstavbu více reaktorů a získáme potřebné záruky. To zlepší naši vyjednávací pozici a eliminuje riziko prodražování. Dodatek první prováděcí smlouvy s investorem, který jsme dnes na jednání vlády schválili, umožní také přesněji určit cenu pro možnou výstavbu a zvýší transparentnost celého procesu,“ řekl dále ministr financí Zbyněk Stanjura a doplnil: „K financování tohoto projektu vznikne mezirezortní pracovní skupina.“

Původně měl investor předložit vládě vyhodnocení nabídek jednotlivých uchazečů do 15. února a následně měl mít kabinet lhůtu 50 pracovních dní na posouzení vybraného postupu z hlediska bezpečnosti. To se nyní mění, dodavatelé budou mít do 15. dubna lhůtu pro předložení závazných nabídek, do konce května investor předloží vládě jejich analýzu a kabinet následně do konce června přijme rozhodnutí k navrhovanému výběru dodavatele z pohledu bezpečnostních zájmů státu. Tento časový posun ale neovlivní záměr uvést první blok do provozu do konce roku 2036.

„Velmi si ceníme toho, že se výběrového řízení na nový blok v Dukovanech zúčastnili hned tři významní světoví dodavatelé, a děkujeme jim za jejich zájem. Celý tendr i díky nim pokračuje férově a spravedlivě tak, abychom dostali co nejlepší nabídku za co nejlepší cenu. Se všemi třemi uchazeči spolupracujeme i v ostatních oblastech jaderné energetiky,“ řekl generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Vláda dnes rozhodla také o tom, že v rámci tendru budou dále osloveni pouze dva uchazeči, jejichž finální nabídka obsahovala požadované a pro hodnocení potřebné náležitosti. Jde o firmy KHNP a EDF. Nabídka předložená společností Westinghouse nutné podmínky nesplnila, především její nabídka není závazná, a nemůže tedy být srovnatelně vyhodnocena.

Otázky a odpovědi

Co je záměrem tohoto dodatku?

Záměrem dodatku je zajistit si lepší vyjednávací pozici pro zasmluvnění výstavby dalších bloků, protože na základě nezávazné nabídky nemůže investor po uchazečích požadovat jakékoliv závazky a hrozilo by tak riziko neúměrného navýšení ceny projektu. Díky němu získáme pro rozhodování o dalších blocích potřebné dodatečné informace a pojistky ohledně podmínek včetně ceny. Zezávaznění nabídek je tedy důležité pro to, abychom díky kompetitivnímu tendru dosáhli co nejlepších podmínek pro ČR a co nejvyšší míry jistoty ohledně ceny výstavby dalších bloků. Tento krok také zajistí vyšší transparentnost.  

Co tento krok fakticky znamená?

I nadále soutěžíme jeden blok (EDU 5), chceme, aby uchazeči vylepšili nabídku na EDU 5 a aby nám závazně potvrdili cenu bloků v případě, že bychom stavěli EDU 5 a EDU 6, resp. ETE 3, 4 jako dvojblok.

Se všemi účastníky jsme o této možnosti průběžně jednali a všichni jsou tak na ni připraveni.

Proč závazná nabídka na více reaktorů nebyla v tendru od začátku?

Takto byl tendr nastaven. Původně měla být součástí poptávkové dokumentace opce na druhý blok v Dukovanech, do finální dokumentace pak byla nakonec doplněna opce na další blok v Dukovanech a až dva další bloky Temelíně, tj. celkem až 4 bloky. Postupujeme v souladu se Státní energetickou koncepcí, Vnitrostátním energeticko-klimatickým plánem a aktuálními prognózami zdrojové přiměřenosti v ČR.

Proč je potřeba více bloků?

Vzhledem k mezinárodní situaci i k potřebě dekarbonizace je strategicky významné zajistit pro ČR dostatek energie za rozumné ceny a dosáhnout v maximální možné míře soběstačnosti ve výrobě elektřiny.

V Česku výrazně poroste poptávka po elektřině – zejména kvůli elektrifikaci dopravy a vytápění.

Zároveň stárnou zdroje – odstavujeme uhelné elektrárny, v r. 2050 ze stávajících zdrojů bude v provozu pouze jaderná elektrárna Temelín (bloky 1 a 2).

Podle Vnitrostátního energeticko-klimatického plánu vzroste spotřeba elektřiny do roku 2050 o 2/3 oproti současnosti až k hodnotě 100 TWh.

Kolik jaderných bloků si Česká republika nechá nakonec postavit?

Prozradit nyní přesný počet jaderných bloků, které budou potřeba,  ještě možné není. S ohledem na potřebný výkon nepochybně budou potřeba jak velké reaktory v jaderných lokalitách Dukovany a Temelín, tak malé a střední reaktory.

My už máme představu o tom, kolik by stál jeden nový jaderný blok, kolik dva, tři nebo čtyři. A potvrzuje se, že úspory z rozsahu umožní výrazně snížit průměrnou cenu za jeden blok. Nyní vyzveme uchazeče, aby předložili závazné nabídky na to, za kolik by byli schopni postavit více bloků, a podle toho se rozhodneme dál.

Důležité pro rozhodnutí o výstavbě dalších bloků je zejména stanovení investorského modelu a budoucích vztahů mezi státem a ČEZ. O investorském modelu pro další bloky doposud nebylo rozhodnuto.

Jak konkrétně se změní tedy celý harmonogram?

Původně nám měl ČEZ v polovině února předat doporučení ohledně toho, který uchazeč je nejlepší. Tento termín se nyní posune na konec května. Předtím budou uchazeči vyzvání k předložení závazných nabídek na 4 bloky do 15. dubna tohoto roku. Poté bude mít vláda jeden kalendářní měsíc, aby posoudila hodnocení a návrh preferovaného dodavatele z pohledu národních bezpečnostních zájmů. Smlouvy s budoucím dodavatelem bychom chtěli mít připraveny do konce března příštího roku.

Je pravděpodobné, že stát díky tomuto kroku bude muset vykoupit ČEZ nebo alespoň převzít tu část, která bude stavět ten vyšší počet bloků?

Otázku investorského modelu vláda diskutuje a bude předmětem rozhodování vlády o formě výstavby dalších bloků. Důležité je především zajistit, že takový krok nepovede ke zpoždění harmonogramu výstavby NJZ.

Jak může výstavba více bloků snížit celkovou cenu výstavby?

Největší výhodou výstavby více bloků je úspora nákladů během přípravy a výstavby. Tato úspora vyplývá ze synergií během přípravy – inženýring, větší objem dodávek/objednávek (množstevní sleva), snížení jednotkových nákladů, neboť některé části elektrárny je možné využít pro oba bloky, největší podíl na úsporách má ovšem optimalizace během výstavby, kdy je možné efektivněji využít těžkou techniku, zařízení staveniště, ubytovací kapacity či logistiku. Nezanedbatelný je rovněž efekt získání zkušeností, kdy se doba potřebná pro dílčí úkony může zkrátit až o 50 % mezi bloky. Cena může klesnout až o 25 procent.

Neohrozí toto rozšíření právní čistotu tendru?

Ne. Od samého počátku jsme tuto možnost jednoznačně uchazečům komunikovali a od počátku jsou nezávazné opce na další tři bloky součástí výběrového řízení.

Neohrozí tento krok notifikaci u EK?

Notifikace stávajícího modelu na jeden blok bude dokončena. Na další až 3 bloky bude o schématu veřejné podpory zahájena diskuse v následujících měsících.

Proč došlo k neoslovení společnosti Westinghouse při rozšíření na až 4 bloky?

Jelikož se společností Westinghouse, ale i s ostatními, probíhá komunikace nad tendrem již téměř 5 let, pak nás tato skutečnost velmi mrzí. Ale společnost Westinghouse nedodržela klíčové požadavky výběrového řízení. Především, její nabídka není závazná, což znemožňuje posoudit nabídku. A pak není jednoznačně určen subjekt zodpovědný za kvalitu díla. Proto došlo k rozhodnutí oslovit nyní jen uchazeče, kteří předložili závaznou nabídku.

Zároveň platí, že nikdo není vyřazen a tendr není dokončen, dokud nemáme podepsanou EPC smlouvu na dodávku a výstavbu nového bloku.

Westinghouse byl jediný, kdo již dodal reaktor o výkonu do 1 200 MW… Budou toho ostatní dva uchazeči schopni?

Investor i MPO dlouhodobě se všemi uchazeči jednal a tito uchazeči nabídli blok o požadovaném výkonu do 1 200 MW. Ano, společnost Westinghouse již zprovoznila 4 bloky AP 1000 (výkon cca 1 150 MW) v Číně a dokončuje 2 bloky v USA (1 v provozu a druhý spouštěn). Ale i zbývající dva uchazeči jsou připraveni takovýto blok dodat. Společnost KHNP připravuje blok APR 1000, odvozený z projektu APR 1400, který je v provozu v Jižní Koreji a ve Spojených arabských emirátech. Projekt APR 1000 je v současnosti certifikován vůči evropským požadavkům (European Utility Requirements) a připravuje certifikaci v zemi původu. Společnost EDF připravuje projekt EPR 1200, jenž vychází z licencovaného projektu EPR 1600, který je v provozu v Číně a ve Finsku a licencován a ve výstavbě ve Francii a Velké Británii.

Považuje ČEZ spor KHNP a Westinghouse za riziko? Máte od KHNP nebo druhé strany, případně vlády USA, že Korejci v případě prohry dostanou povolení vývozu technologie?

Vývoj sporu sledujeme. Od uchazečů jsme požadovali a zároveň získali potvrzení o vlastnictví práv k nabízené technologii, a to jak při bezpečnostním posouzení, tak i v aktuálních nabídkách.  Účastníci tendru museli doložit, že jsou vlastníky a dodavateli jaderné technologie. Jejich projekt APR 1400 získal licenci v Jižní Koreji, Spojených arabských emirátech a zároveň tzv. „design certification“ od jaderného dozoru USA (US NRC). Z důvodu omezení lokality Dukovan i KHNP upravila svůj projekt APR 1400 na projekt o výkonu 1 000 MWe (APR 1000). Vloni získali certifikaci podle požadavků evropských provozovatelů (projekt APR 1400 tento certifikát získal již v roce 2017).

Znamená vaše dnešní rozhodnutí, že vyřazujete společnost Westinghouse z tendru?

Nikoho z tendru nevyřazujeme a celý tendr skončí až v momentě, kdy bude podepsána smlouva s vybraným dodavatelem.

V tuto chvíli oslovujeme uchazeče, kteří podali závaznou nabídku na EDU 5 a nezávazné opce na další bloky, aby tyto nabídky zezávaznili. Společnost Westinghouse zatím závaznou nabídku v souladu s poptávkovou dokumentací nepodala.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie