Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 7. 2007 9:46

ČSÚ a MF budou spolupracovat na výměně statistických informací

Ministerstvo financí a Český statistický úřad se v úterý dohodly na společné výměně a využívání statistických dat a informací.

Dohodu podepsali ministr financí Miroslav Kalousek a předseda ČSÚ Jan Fischer v pražské centrále Českého statistického úřadu.

Cílem této spolupráce je pedevším snížení administrativní zátěže respondentů, kteří dosud museli státním úřadům opakovaně poskytovat stejné informace o svých ekonomických aktivitách. Uzavřená dohoda rovněž přispěje ke zkvalitnění statistiky deficitu a dluhu (vládní finanční statistiky), která je tradiční oblastí spolupráce statistických úřadů a ministerstev financí členských zemí Evropské unie.

Podle ministerstva podpis generální dohody vytváří podmínky k dalším dílčím dohodám. Ty upřesní požadavky obou institucí týkající se například zpětného poskytování statistických informací a vysvětlení jejich metodiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie