Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 3. 2012 11:19

ČR vyjednala možnost nápravy čerpání z fondů EU

Pokud Česká republika přijme do letošního června opatření vedoucí ke zlepšení v klíčových oblastech kontroly a auditu čerpání evropských peněz, k zastavení programů nedojde. Vyplývá to z dopisu zaslaného Evropskou komisí.

ilustrační obrázek - koruna a euro, penízeVýsledek je zásluhou vyjednávání českých zástupců. Vyplynulo z jednání náměstků ministrů pro místní rozvoj a financí s vysokými představiteli Evropské komise, které proběhlo v pátek 9. března. Hrozbu zastavení všech operačních programů vystřídalo varování. Česko má nyní několikaměsíční lhůtu, do které musí připravit opravné kroky. Potvrzuje to očekávaný dopis z Bruselu, který uzavírá sérii jednání mezi Českou republikou a Evropskou komisí.

V průběhu doby, kdy bude Česká republika pracovat na zlepšení stávající situace, nebude na základě vzájemné gentlemanské dohody žádat o proplacení peněz z Evropské unie. Česko musí nyní do června připravit nápravná opatření, která budou řešit slabá místa systému nastaveného v roce 2006.

Auditní systémy budou převedeny pod ministerstvo financí

Hlavní změnou bude postupné převedení pověřených auditních subjektů pod ministerstvo financí. Tato významná systémová změna se promítne do nastavení všech operačních programů. Dojde k faktickému posílení metodické a auditní role rezortu financí, které by mělo Evropskou komisi dostatečně ujistit, že řídící a kontrolní systémy v Česku fungují nezávisle a spolehlivě.

Ze strany Evropské komise bylo identifikováno pět slabých míst při čerpání z fondů EU. Jde především o základní nastavení a nezávislost auditního systému, řešení nesrovnalostí kontroly vykonávané řídícími orgány či zpřísnění personální politiky.

Dopis z EK projedná v brzké době vláda

Kritizovaná absence zákona o státní službě bude operativně řešena formou metodických postupů pro výběr zaměstnanců ve strukturálních fondech. Konkrétní kroky jsou připravovány i v ostatních oblastech. Výhradami Bruselu spolu s potřebnými nápravnými kroky se bude vláda zabývat na některém ze svých nejbližších jednání.

Varovný dopis Evropské komise je preventivním krokem, který má téměř všechny členské země Evropské unie upozornit na vyžadovanou důslednější kontrolou a požadavek na splnění určitých opatření před odesíláním žádostí o platby. Toto opatření se týká přibližně třetiny operačních programů napříč Evropskou unií. V ostatních zemích se tento fakt nestal politickým tématem, ale zůstal v rovině věcných technických řešení.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie