Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 11. 2012 16:56

ČR rozvíjí obchod se Srbskem a podporuje jeho cestu do EU

Předseda vlády Petr Nečas přijal v pondělí 5. listopadu ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivana Mrkiće.

Předseda vlády Petr Nečas přijal v pondělí 5. listopadu ministra zahraničních věcí Srbské republiky Ivana Mrkiće. K hlavním tématům jednání patřila ekonomická spolupráce obou zemí a kandidatura Srbska na členství v Evropské unii. Premiér Nečas zdůraznil, že ČR podporovala udělení statutu kandidátské země Srbsku Evropskou radou v březnu 2012 a ministra Mrkiće ujistil, že rozšíření EU o státy západního Balkánu bude i nadále patřit k prioritám české zahraniční politiky. Nabídl srbské vládě sdílení zkušeností ČR s přípravou na členství v EU a pokračování spolupráce při přípravě nezbytných reforem. Ministr Mrkić ocenil, že ČR úsilí Srbska o integraci do EU dlouhodobě podporuje.

Premiér Nečas a ministr Mrkić také potvrdili zájem obou zemí na dalším prohlubování hospodářské spolupráce. České společnosti se v Srbsku účastní řady projektů v oblasti dopravní infrastruktury a jsou tradičním dodavatelem dopravních prostředků. Významným sektorem je z hlediska vzájemné spolupráce i energetika, např. stavba vodních elektráren. Perspektivy pro budoucí rozvoj obchodu skýtá i rozvojová spolupráce, kterou ČR Srbsku dlouhodobě poskytuje. Čeští odborníci zde realizovali řadu projektů např. v oblasti zpracovávání odpadních vod, zásobování pitnou vodou a ekologických systémů vytápění.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie