Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 8. 2009 11:05

ČR ratifikovala Karpatský protokol

Česká republika ratifikovala v červenci Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat.

Učinila tak jako první ze signatářských zemí Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Karpatské úmluvy).

K tomu, aby protokol vstoupil v platnost je třeba ratifikace ještě dalších tří zemí ze signatářů (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Ukrajina, Srbsko). Protokol byl připravován v letech 2006 a 2007. Jeho cílem je zlepšit ochranu, obnovu a udržitelné využívání biologické a krajinné rozmanitosti Karpat.

Protokol podporuje opatření, směřující k ochraně, zachování a udržitelnému využívání přírodních a polopřírodních a obnově degradovaných stanovišť. Usiluje také o zajištění dlouhodobé ochrany a udržitelného využívání a obnovy ohrožených druhů, včetně endemických druhů flóry a fauny, které jsou v Karpatech původní, a velkých šelem.

Protokol bude napomáhat spolupráci zemí v Karpatské soustavě chráněných území. Protokol umožní účinnější implementaci Karpatské úmluvy právě v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Země se zavazují k takovým opatřením, která zajistí koordinaci a spolupráci zaměřenou na řešení společných problémů na nejvhodnější úrovni. Spolupráce při naplňování protokolu bude probíhat i s řadou nevládních ekologických organizací, stejně jako tomu je v případě samotné Úmluvy.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie