Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 7. 2009 13:37

Čistá pozice České republiky vůči rozpočtu Evropské unie v prvním pololetí 2009

Struktura přijmů ČR z rozpočtu EU v prvním pololetí 2009
Struktura přijmů ČR z rozpočtu EU v prvním pololetí 2009
Celková čistá pozice ČR vůči evropskému rozpočtu v prvním pololetí 2009 překročila hodnotu čisté pozice za první pololetí roku 2008 a dosáhla nejlepší hodnoty od roku 2006, kdy se začala čistá pozice za první pololetí sledovat.

V průběhu prvního pololetí 2009 obdržela Česká republika z rozpočtu EU celkem 51,3 mld. Kč a odvedla do něj 22,2 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2009 byla výrazně pozitivní, získali jsme o 29,1 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli.

 

Klíčovou úlohu v pozitivní bilanci ČR ve vztahu k rozpočtu EU v prvním půlroce 2009 sehrály příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU včetně zálohových plateb na období 2007-2013 (viz graf). Celkové příjmy na politiku soudržnosti tak dosáhly výše 31,4 mld. Kč.

 

Další významnou položku příjmů ČR z evropského rozpočtu představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku ve výši 19,3 mld. Kč. Podstatnou část z toho tvořily přímé platby (celkem 11,4 mld. Kč) za předcházející rok, které jsou vždy vypláceny v průběhu prvního čtvrtletí následujícího roku.

 

Vývoj čisté pozice od roku 2004

 

Celkově od 1. května 2004 do 30. června 2009 odvedla Česká republika do rozpočtu EU 168,9 mld. Kč a získala 252,2 mld. Kč. Kladné saldo čisté pozice ČR vůči evropskému rozpočtu tak od vstupu do EU do poloviny roku 2009 celkově dosáhlo 83,3 mld. Kč.

 

Výpočet a sledování čisté pozice České republiky vůči rozpočtu EU představuje však pouze jednu z možností kvantifikace příjmů a nákladů souvisejících s přistoupením ČR k EU. Čistá pozice tudíž neodráží veškeré výhody či nevýhody, které členství České republiky v Evropské unii přináší jednotlivým tuzemským subjektům.  

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie