Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 7. 2007 9:12

Český projekt vybrán mezi nejlepší evropské projekty eGovernmentu

Národní program počítačové gramotnosti (NPPG) postoupil jako jediný český zástupce do finále soutěže European eGovernment Awards 2007.

Projekt bude soutěžit s dalšími 51 finalisty o pět nejvyšších ocenění při příležitosti ministerské konference o elektronické státní správě v Lisabonu. Uvedlo to ministerstvo vnitra.

Hlavním cílem NPPG realizovaného Ministerstvem informatiky v letech 2003 – 2006 bylo formou státem dotovaných kurzů umožnit široké veřejnosti naučit se základům práce s počítačem a internetem a pomoci překonat strach z nových technologií. Za čtyři roky existence se do kurzů zapojilo 101.856 posluchačů, více než 45 procent účastníků bylo starších 51 let. Vedle kurzů určených pro veřejnost byl program postaven i na speciálních projektech podporujících handicapované účastníky.

Cílem soutěže European eGovernment Awards je propagovat úspěšné projekty elektronické veřejné správy a usnadnit tak výměnu zkušeností mezi členskými státy Evropské unie, i mezi zeměmi z oblasti Evropského sdružení volného obchodu. Z českých projektů byly v minulosti oceněny pouze Životní situace portálu veřejné správy. Letos do soutěže bylo přihlášeno celkem 311 projektů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie