Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 8. 2007 10:45

Česko za pololetí čerpalo z EU o 2,1 mld. Kč více, než odvedlo

Česká republika získala v letošním prvním pololetí z rozpočtu Evropské unie o 2,1 miliardy korun (75,3 milionu eur) více, než do unijního rozpočtu přispěla.

ČR vyčerpala 17,1 miliardy korun (605,4 milionu eur) a odvedla 14,9 miliardy Kč (530,1 milionu eur). Unijní přínos za letošních prvních šest měsíců je srovnatelný s loňským.

Za pozitivním saldem stojí zejména příjmy ze Společné zemědělské politiky - přímé platby za předcházející rok jsou vypláceny v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto zdroje získala 9 mld. Kč). Další 3 mld. Kč (tj. 107,2 mil. €) ČR získala na podporu rozvoje venkova. Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přišlo v prvním pololetí 3,3 mld. Kč (tj. 118,6 mil. €). Jedná se o průběžné platby programů a projektů z alokací pro roky 2004-2006.

Na rozdíl od předchozích 3 let ČR nedostává peníze na takzvané rozpočtové kompenzace, které byly v minulosti výrazným příjmem z unijního rozpočtu. Noví členové EU na ně totiž mají nárok pouze v prvních třech letech po vstupu.

V saldu čisté pozice za první pololetí roku 2007 nejsou započítány údaje za čerpání komunitárních programů, které podporují například projekty zaměřené na vědu a výzkum, na boj proti násilí na dětech a ženách nebo aktivity k předcházení diskriminace.

Během členství v unii od května 2004 do konce letošního června Česko čerpalo z rozpočtu EU celkem o 18,3 miliardy korun (zhruba 650 milionů eur) více, než přispělo. Získalo 112,3 miliardy korun (3,8 miliardy eur) a odvedlo 94 miliard korun (3,1 miliardy eur).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie