Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 6. 2017 16:42

Česko-německý fond budoucnosti už podpořil projekty spolupráce 54 miliony eur

V Černínském paláci se v úterý 13. června 2017 sešla správní rada Česko-německého fondu budoucnosti. Pravidelného zasedání se mimořádně zúčastnil také předseda české vlády Bohuslav Sobotka.

Fond vznikl na základě Česko-německé deklarace, která byla podepsaná před 20 lety. Měl fungovat pouze deset let, v roce 2007 a 2017 se však Česká republika a Německo opakovaně dohodly na jeho prodloužení.

Česko-německý fond budoucnosti podporuje od roku 1998 česko-německé projekty vzájemné spolupráce, které se zaměřují především na mládež a školy, kulturu, dialogy a vědecké projekty, obnovu památek či partnerství obcí a zájmových sdružení. Za tuto dobu poskytl přibližně 54 milionů eur na 9 500 projektů. Jedním z jeho nejvýznamnějších projektů je Česko-německé diskuzní fórum.

Mezi konkrétní projekty patří diskuzní fórum Mnichov – Praha: osudy v exilu, Německo-česká výměnná výstava v Muzeu Červeného kříže v Beierfeldu, Dny česko-německé kultury – Hudba a kultura spojuje, Česko-německá letní seniorská škola v Telči, Slavnostní koncert ve prospěch obětí nacismu k 70. výročí konce 2. světové války a řada dalších.

Každý rok se také fond zaměřuje na jedno konkrétní téma. V letošním roce to je „podpora.mediální.kompetence“. Mezi podpořenými projekty je sbírka Žij se svou minulostí. Vzpomínky pamětníků přeživších holokaust, opera o dopadech totalitních struktur Žádný člověk, výstava pašijových obrazů Bohuslava Reynka Vystoupit z ticha či umělecké symposium Proudění 2017.

Vláda Bohuslava Sobotky dne 18. května 2016 rozhodla o financování Fondu v nadcházejícím období 2018–2027. Z rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR na něj bude postupně uvolněno 270 milionů korun. Dalších 25 milionů eur poskytne německá vláda.

Odpovědným orgánem Fondu je správní rada, která se schází čtyřikrát ročně, aby projednala jednotlivé projekty. Tvoří ji čtyři čeští a čtyři němečtí členové, kteří jsou na dobu dvou let jmenováni ministrem zahraničí příslušné země. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie