Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 10. 2009 13:08

Česko 2050: nízkoemisní a bezpečná energetika s trvale přebytkovou bilancí

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský dnes představil aktualizovanou Státní energetickou koncepci (SEK).

Dokument, k jehož aktualizaci stát přistupuje minimálně jednou za pět let, formuluje cíle české energetické politiky do roku 2050. Jeho vyhodnocení začalo připravovat MPO loni na podzim. Lednová plynová krize však odsunula dokončení aktualizace až na druhou polovinu letošního roku.

"SEK má ambici skloubit environmentální a ekonomické zájmy České republiky tak, abychom za 40 let dospěli k nízkoemisní a bezpečné energetice s trvale přebytkovou bilancí. Naše výpočty ukazují, že do roku 2020 dokážeme snížit emise oxidu uhličitého o 35 procent a do roku 2050 dokonce o více než 50 procent oproti roku 1990. To považuji za důležitý vzkaz České republiky před prosincovým jednáním o nové klimatické dohodě v Kodani," říká ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Snížit energetickou náročnost české ekonomiky a výrazně redukovat tuzemské emise CO2 i plynů ohrožujících lidské zdraví umožní státní podpora energetických úspor v kombinaci s výstavbou nových jaderných, ale i obnovitelných zdrojů energie. Do roku 2050 rovněž výrazně poklesne podíl tuhých a kapalných paliv na výrobě energií.

Vyrovnaný a široce diverzifikovaný energetický mix zaručí soběstačnost ve výrobě elektřiny. Energetickou bezpečnost také významně podpoří využití všech energetických zdrojů, kterými Česká republika disponuje. Proto koncepce počítá s těžbou uranových zásob a vybudováním tuzemského závodu na výrobu jaderného paliva, ale také s využitím kvalitního hnědého uhlí z lokalit blokovaných územními ekologickými limity.

"Text je výsledkem široké diskuse o budoucnosti české energetiky, která se tu vedla déle než dva roky. Reaguje na zprávu Pačesovy komise i na její oponenturu. Promítli jsme do něj nejen posun v energetické a klimatické politice EU, ale také energeticko—bezpečnostní rizika v dodávkách plynu a ropy," říká o aktualizovaném textu koncepce ministr Vladimír Tošovský.

MPO v nejbližší době materiál odešle do mezirezortního připomínkového řízení. Po vypořádání připomínek bude předložen vládě. Kompletní text aktualizované SEK dnes bude zpřístupněn na webových stránkách www.mpo.cz.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie