Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 6. 2009 12:08

České předsednictví jako seriál výsledků

Vládní Výbor pro EU dnes schválil souhrnný materiál Výsledky českého předsednictví v Radě EU, který mapuje úspěchy předsednictví ČR.

České předsednictví EU se vzhledem k ekonomické krizi, neklidné mezinárodní situaci a končícím funkčním obdobím Evropského parlamentu a Evropské komise odehrávalo v obtížných podmínkách. Česká republika přesto během šesti měsíců svého předsednictví dosáhla řady hmatatelných výsledků a významných úspěchů. ČR vyjednala v Evropském parlamentu více než 80 konkrétních opatření, ukázala se jako dobrý krizový manažer, rozhodně odmítla ochranářské tendence v ekonomice a zasadila se o opatření na podporu evropského hospodářství. Pod českým vedením také Unie udělala důležité kroky směrem k diversifikaci dodávek energií a ochraně klimatu.

Anketa mezi experty

“Jak naplnila Česká republika své priority v oblasti politické a komunikační?“

Penny Williams, regionální ředitelka pro středoevropské a baltské státy, Světová banka

„Česká republika převzala předsednictví EU v době, kdy světová finanční krize způsobila hospodářské problémy v mnoha zemích Unie. České předsednictví přesto dokázalo dovést Unii k rozhodné a dobře koordinované reakci na krizi a zapojit široké spektrum institucí. Světová banka měla tu čest v průběhu předsednictví spolupracovat s Českou republikou v řadě oblastí, které mají velký význam pro cíle Evropské unie, jako jsou migrace pracovních sil, zjednodušení finančních převodů a podpora romských občanů.“

Claus Sørensen, generální ředitel pro komunikaci, Evropská komise

„České předsednictví může být na svou komunikační strategii a její výsledky hrdé. Dosáhlo velkých úspěchů – například navázalo vynikající komunikační partnerství s Evropskou komisí a jejím zastoupením v Praze. Z této spolupráce vzešly skvělé iniciativy, jako například regionální informační kampaň, která přivedla Evropskou unii k občanům v řadě měst od Brna až po České Budějovice. Pořádaly se rockové a folkové koncerty, hodně se mluvilo o Evropě. Uskutečnila se například nádherná výstava „Evropa bez bariér“, která putovala i do Bruselu a Stockholmu a představila mladé české talenty v oblasti grafického designu. Některé výstavy byly plné humoru, občas se nebály trochu provokovat, a oživily milé vzpomínky na dobrého vojáka Švejka – přesně to, co máme na Češích rádi! A nesmím zapomenout na to, že představitelé Evropské komise navštívili přes padesát škol a studenti tak měli bezprostřední možnost jim klást své otázky. Za své ambice, výsledky a spolupráci si tedy české předsednictví rozhodně zaslouží pořádnou pochvalu.“

Celkový přehled výsledků naleznete na www.EU2009.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie