Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 6. 2007 22:33

Česká vláda odmítla rakouské výtky k Temelínu

Česká vláda dnes v nótě určené rakouskému spolkovému kancléři Alfredu Gusenbauerovi odmítla rakouské výhrady k plnění takzvaných ujednání z Melku, týkajících se jaderné elektrárny Temelín.

České stanovisko, které kancléři předal velvyslanec v Rakousku Jan Koukal, opakuje, že cíle vyplývající z melkských dohod byly naplněny. Rakouští protitemelínští aktivisté reagovali tvrzením, že Česko "degraduje melkská ujednání na informační dohodu".

Nóta podepsaná premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem připomíná, že česká strana vychází z principu, že "zvolená technická řešení při výstavbě jaderných elektráren mohou být odlišná, aniž by některá z nich platila za více, či méně bezpečná".

"V celosvětovém měřítku se ukazuje, že jediným kritériem kvality je v tomto případě nepřetržitá práce na zlepšování technických parametrů. Česká strana tuto práci podstupuje ve svém nejvlastnějším zájmu," uvádí se v dokumentu.

Česká nóta reaguje na dopis, který 4. června zaslali Mirku Topolánkovi Alfred Gusenbauer a ministr životního prostředí Josef Pröll. Rakousko v něm českou vládu vyzvalo k jednání o otázkách týkajících se bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, které jsou podle Vídně dosud otevřené. Zaslání takového dopisu doporučila rakouské vládě komise právních expertů, která posuzovala možnost podání mezinárodněprávní žaloby proti České republice. Komise došla k závěru, že podání žaloby je prakticky nemožné.

K rakouskému dopisu byl přiložen posudek vládního poradce v otázkách jaderné bezpečnosti Helmuta Hirsche. Ten dospěl k závěru, že ve všech sedmi bezpečnostních oblastech uvedených v melkském protokolu "existují dosud nevyřešené otázky". Z rakouského hlediska tedy dosud nebyly cíle stanovené v ujednáních splněny, uvádí se v dopise.

Dnešní odpověď české vlády informuje rakouskou stranu o tom, že v reakci na expertizu profesora Hirsche požádala vláda ČR české odborníky o vypracování odborného stanoviska, které Vídeň dostane k dispozici. "Oba materiály mohou posloužit jako podklad pro debaty v rámci již zřízené meziparlamentní pracovní skupiny," uvádí se v české nótě.

Česká vláda v závěru vyjadřuje přesvědčení, že napomáhá dalšímu rozvoji bezpečnostního dialogu s Rakouskem i zlepšování vzájemné důvěry, a jedná tak nikoli v rozporu, ale zcela v duchu melkského procesu. Vyjadřuje naději, že otevřená výměna názorů "povede ke zdárnému ukončení tohoto dlouhodobého problému, a to bez ohledu na ne vždy prospěšnou medializaci".

Tato zmínka zdvořile reaguje na postup Rakouska, který vyvolal v Praze značnou nevoli, řekl velvyslanec Koukal po předání nóty. Poukázal na to, že rakouský dopis vůbec nebyl osobně předán, ale pouze zaslán přes podatelnu, a navíc jej předem dostala rakouská média, která ho měla k dispozici dokonce o několik dnů dříve než česká vláda. Česká strana si dala záležet na tom, aby se ve formě komunikace zásadně odlišila.

Koukal dále uvedl, že při předávání uvítal pondělní výroky rakouského kancléře v Linci, kde Gusenbauer odmítl blokády hranic jako vhodnou formu protestu proti Temelínu. Na druhé straně ale český velvyslanec vyjádřil politování nad tím, že rakouská strana "si stále zbytečně pohrává s právními kroky proti ČR", přestože ví, že nejsou možné.

Organizátoři protitemelínských protestů sdružení v hornorakouském spolku Atomstopp reagovali na českou nótu podle očekávání negativně. Česká republika podle nich ve své odpovědi degraduje z hlediska mezinárodního práva závaznou smlouvu na pouhou informační dohodu. "Je nepřijatelné, že se znovu poukazuje na bezpečnostní dialog mezi Rakouskem a Českem. Dialogu už bylo dost! Je načase odstranit bezpečnostní rizika a naplnit ujednání," uvádějí odpůrci Temelína.

Skutečnost, že ČR znovu opakuje, že splnila všechny závazky vyplývající z melkských dohod, dokazuje podle aktivistů "zatvrzelé a neústupné" stanovisko Prahy. Odpůrci elektrárny se pozastavují nad údajným rozporem mezi českým tvrzením, že všechny závazky jsou nadstandardně plněny, a skutečností, že odborný posudek bude teprve dodán. Koukal však potvrdil, že Česko již Rakousku doručilo řadu odborných expertiz, ale na novou žádost připravuje další, protože nechce posílat jen kopii předchozího dokumentu.

Zatímco podle české strany by meziparlamentní skupina měla představovat další instanci řešení sporu, odpůrci Temelína dnes uvedli, že jejím jediným úkolem může být určení soudu, před kterým by se případ řešil.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie