Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 4. 2010 9:15

Česká republika získá dodatečně 6 miliard korun z Evropské unie

Daný obnos získá jako kompenzaci za podhodnocené odhady.

Česká republika získá ze strukturálních fondů Evropské unie dodatečně 6 miliard korun za podhodnocené odhady, které učinila evropská komise při stanovení alokace pro Česko.

Evropská komise vycházela při výpočtu celkového objemu strukturálních fondů pro jednotlivé členy sedmadvacítky také z míry hospodářského růstu. Při výpočtech pro Českou republiku použila odhady, které se nakonec od skutečného růstu v letech 2007 až 2009 lišili o 7,5 procenta.

Zástupcům ministerstva financí, kteří na podhodnocený růst Komisi dlouhodobě upozorňovali, se podařilo vyjednat právní zakotvení porovnání odhadů se skutečným hospodářským růstem ČR. Ministerstvu financí se v případě tohoto rozdílu podařilo vyjednat následné navýšení alokace.

Dodatečně získané finance budou ministerstvo rovnoměrně rozdělí do let 2011 až 2013. Vláda má za úkol v nejbližší době rozhodnout o rozdělení těchto prostředků mezi jednotlivé operační programy.

Peníze ze strukturálních fondů Evropské unie získá dodatečně také Polsko a Slovensko, kde stejně jako v případě České republiky došlo k podhodnocení odhadů při stanovování alokace.

Zdroj: MFČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie