Aktuálně

28. 6. 2017 12:34

Česká republika je pro japonské investice atraktivní lokalitou

Během druhého dne oficiální návštěvy české delegace v Japonsku se ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou zúčastnil setkání s představiteli japonské vládní agentury na podporu obchodování a investic JETRO a zahájení česko-japonského podnikatelského a investičního fóra. Na následné tiskové konferenci ministr Jiří Havlíček informoval japonská média o situaci v odvětvích českého průmyslu, ekonomiky a trendech, které jsou atraktivní pro japonské investory v České republice. V delegaci jej doprovázel Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest.

Dnes ráno se ministr Havlíček společně s premiérem a dalšími členy české delegace setkal s Huroyukim Ishigem, prezidentem japonské vládní agentury na podporu obchodu a investic JETRO. Poté se Jiří Havlíček účastnil zahájení česko-japonského podnikatelského a investičního fóra, které se konalo v sídle agentury JETRO a bylo spoluorganizováno Japonskou obchodní a průmyslovou komorou.

Cílem dnešního obchodního a investičního semináře v Tokiu bylo posílit obchodní vztahy a investiční příležitosti mezi ČR a Japonskem. Japonsko je pro naši zemi klíčovým partnerem v asijském regionu. Výše investic 250 japonských firem dosáhla v naší zemi částky 3,7 miliardy USD. Japonsko je tak druhým největším zahraničním investorem v ČR a v japonských firmách je u nás zaměstnáno 47 tisíc lidí. Investice míří nejčastěji do perspektivních odvětví automobilového průmyslu, elektroniky a strojírenství, ale také do pivovarnictví, tedy do oborů, které u nás mají zároveň dlouhou tradici. Usilujeme o rozvoj spolupráce v konkrétních oblastech, zejména v oborech leteckého a obranného průmyslu, strojírenství, energetiky, IT či zdravotnictví,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tiskové konferenci předcházel podpis Memoranda o porozumění mezi Aliancí Společnost 4.0 a japonskou Robot Revolution Initiative (RRI). Ministr poté informoval o situaci v odvětvích českého průmyslu, ekonomiky a trendech, které jsou atraktivní pro japonské investory v České republice. Jedná se zejména o automobilový průmysl a na tento sektor navázaná odvětví jako je elektronika a strojírenství.

Automobilový průmysl České republiky stojí na prahu významných změn. Česká vláda se poslední dva roky zaměřuje čím dál intenzivněji na zohledňování aktuálního dynamického technologického vývoje, a to především ze strategického pohledu. Nově nastupující trendy mají dopady na všechna odvětví, tedy ne jenom na automobilový průmysl. Změny zasahují i do ICT, do elektroniky a elektrotechniky a zprostředkovaně také do energetiky a nanotechnologií. Z toho důvodu se snažíme podchytit potenciální investory z těchto i navazujících odvětví,“ uvedl ministr Jiří Havlíček na tiskové konferenci.

Ministr rovněž představil vládou schválený Národní akční plán čisté mobility, který si do roku 2030 stanovil v ČR cíl zvýšit na deset procent podíl automobilů na alternativní zdroje energie. Pro rozvoj čisté mobility jsou mj. podstatná i ložiska strategického hi-tech prvku lithia v České republice. O možnostech jeho uvažovaného využití informoval Karel Kučera, generální ředitel agentury CzechInvest. Již nyní agentura vyjednává s řadou potenciálních investorů ze všech oblastí technologických směrů, které stojí za změnami v oblasti automotive, ať už se jedná o lithium-iontové baterie, jejich klíčové komponenty a vhodné elektrorozvody, samořídící auta či úspory paliv.

Mezi důležitá témata jednání patřila i diskuse o technologických změnách, označovaných jako Průmysl 4.0.

Masivní digitalizace ekonomiky a probíhající technologické změny představují zásadní existenční výzvu jak pro Japonsko, tak i pro Českou republiku. Chceme-li jako společnost obstát v globálním měřítku, nesmíme těmto změnám pouze přihlížet, ale naopak se musíme podílet na jejich utváření a hledat příležitosti pro potřebné inovace ve všech oblastech,“ doplnil Jiří Havlíček.

Další dnešní program ministra Havlíčka zahrnoval jednání s náměstkem ministra hospodářství, obchodu a průmyslu Japonska Masaki Ogushim. Hlavními tématy jednání byly obchodní a ekonomické vztahy obou zemí, připravovaná dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Japonskem a současný stav jaderné energetiky v České republice.

Ministr Jiří Havlíček se společně s premiérem Bohuslavem Sobotkou a dalšími členy delegace setkal i se zástupci pivovarnické firmy Asahi, která letos převzala několik evropských pivovarů včetně Plzeňského Prazdroje.

Cesta české delegace pokračuje ve čtvrtek návštěvou Kjóta a pátečním programem v Hirošimě, odkud se vrací do Prahy.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie