Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 5. 2017 14:01

Česká republika bude od letošního května předsedat Výboru ministrů Rady Evropy

Logo: Výbor ministrů Rady Evropy
Česká republika se 19. května 2017 stane předsedající zemí Výboru ministrů Rady Evropy. Naposledy tomuto orgánu předsedala v roce 1995. Předsedou výboru se až do letošního 15. listopadu stane ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Vláda na dnešním zasedání odsouhlasila základní priority českého předsednictví. Jsou jimi ochrana lidských práv osob patřících k zranitelným či znevýhodněným skupinám, posilování právního státu, podpora demokracie na místní a regionální úrovni a reforem ve veřejné správě, podpora vzdělávání k lidským právům a jazykových dovedností a spolupráce a koordinace s dalšími mezinárodními organizacemi.

Výbor ministrů Rady Evropy, který je jejím výkonným orgánem, tvoří 47 ministrů zahraničních věcí. Výbor schvaluje mj. rozpočet organizace, návrhy smluv a doporučení a dozírá nad výkonem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. V současné době Výboru ministrů předsedá Kypr. Po ČR převezme v listopadu 2017 předsednictví Dánsko.

Rada Evropy

Rada Evropy byla založena v květnu 1949 z popudu Winstona Churchilla jako mezivládní evropská instituce, jejíž hlavní prioritou je ochrana lidských práv, řešení problémů evropské společnosti, upevňování demokratické stability na území Evropy a podpora rozvoje evropské kulturní identity a různorodosti. Pod Radu Evropy spadá Evropský soud pro lidská práva. Obě instituce sídlí ve Štrasburku. Česká republika se stala členem RE 30. června 1993.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie