Aktuálně

18. 12. 2015 16:19

Bilance roku 2015: ČR je mezi nejlepšími zeměmi EU v čerpání eurofondů, růstu HDP i zaměstnanosti

Vláda ČR v roce 2015 úspěšně plnila své důležité priority, zrychlila čerpání peněz z fondů EU, podporovala růst ekonomiky, snižovala nezaměstnanost a vytvářela podmínky pro vznik nových pracovních míst.

1. ČR je spolu se Slovenskem v rychlosti čerpání eurofondů nejlepší v EU!

Od začátku letošního roku vyčerpala Česká republika z eurofondů téměř pětinu z celkové částky, kterou máme v období 2007–2013 k dispozici. V čerpání fondů patříme mezi dva nejlepší státy ze všech zemí Evropské unie. Naše snaha soustředit se hned od nástupu vlády na zrychlení čerpání fondů se vyplatila. Díky lepšímu čerpání evropských dotací roste letos rychleji i ekonomika a tvorba pracovních míst a snižuje se nezaměstnanost.

Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace je evidováno u Ministerstva průmyslu a obchodu v operačním programu Podnikání a inovace (98,0 % celkové alokace). Také čerpání OP Lidské zdroje a zaměstnanost, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, dosahuje vysokých hodnot čerpání. To zrychlilo zejména v posledním období.

Na budoucí čerpání bude mít významný vliv kromě odstranění náběhových problémů nového programového období také odstranění stávajících překážek zahajování stavebních investic, zejména zjednodušení procesu povolování staveb a hodnocení dopadů na životní prostředí EIA. Vláda již plánuje na příští rok novelizaci stavebního zákona a integraci stavebního povolovacího řízení s procesem EIA, tak aby minimalizovala zmíněné překážky a usnadnila náběh čerpání nového programového období. Toto opatření je součástí dalších bodů Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Bilance roku 2015: ČR je mezi nejlepšími zeměmi EU v čerpání eurofondů, růstu HDP i zaměstnanosti  

2. V růstu HDP patří ČR mezi tři nejlepší unijní země!

Česká republika se zařadila v růstu ekonomiky mezi tři nejlepší země EU. Ve třetím čtvrtletí rostlo naše HDP rychlostí 4,5 %, zatímco průměr EU je 1,9 %. Dobrého výsledku dosahujeme díky politické a sociální stabilitě, zrychlení čerpání peněz z eurofondů, podpoře nových investic i spotřeby domácností. Aktuální růst české ekonomiky kontrastuje s „nerůstem“ české ekonomiky v době vlády Petra Nečase. Pravicová vláda v letech 2011–2013 nerozumným omezováním vládních výdajů a dvojitým zvýšením DPH vytvořila jednu z nejdelších recesí v dějinách samostatné ČR. Tehdy okolní ekonomiky rostly, naše ekonomika klesala. Za vlády vedené ČSSD se situace obrátila – naše ekonomika roste rychleji než okolní ekonomiky a opět dohání vyspělé ekonomiky typu Německa či Rakouska. Inu rozumná hospodářská politika se vyplácí.

Bilance roku 2015: ČR je mezi nejlepšími zeměmi EU v čerpání eurofondů, růstu HDP i zaměstnanosti

3. Míra nezaměstnanosti je v ČR druhá nejnižší ze všech států EU!

V ČR jsme letos dosáhli druhé nejmenší nezaměstnanosti ze všech zemí EU. Snížili jsme ji na 4,7 %, to je o více než 1% bod za rok. Lépe je na tom už jen Německo. Držíme se hluboko pod průměrem EU, který je 9,3 %. Nezaměstnanost v ČR je díky vládě vedené ČSSD dokonce nižší než v Rakousku, které má velmi propracovanou aktivní politiku zaměstnanosti a dlouhá léta kralovalo žebříčkům nízké nezaměstnanosti. Naše vláda má ambici, aby ČR měla nejnižší nezaměstnanost v celé Evropě. Dobrá situace na trhu práce je nejlepším sociálním opatřením. Nic nechrání občany před pádem do chudoby tak, jako dostatek volných pracovních míst. Zároveň takováto politika šetří i státní rozpočet, protože není potřeba vyplácet podporu v nezaměstnanosti. Motivaci ke vstupu do zaměstnání a opuštění tzv. pasti chudoby zvyšujeme pravidelným zvyšováním minimální mzdy. Vytváření nových pracovních míst a získání nových investic bude i nadále prioritou vlády v roce 2016.

Bilance roku 2015: ČR je mezi nejlepšími zeměmi EU v čerpání eurofondů, růstu HDP i zaměstnanosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie