Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 3. 2009 14:59

Bezpečnostní rada státu projednala ochranu vzdušného prostoru

Členové Bezpečnostní rady státu byli dnes seznámeni se Záměrem zajišťování ochrany vzdušného prostoru ČR, mluvili také o zkrácení doby dodání informací pro potřeby bezpečnostního řízení a o dalších bezpečnostních otázkách.

Cílem materiálu k ochraně vzdušného prostoru je navrhnout přístupy a priority k výstavbě systému ochrany vzdušného prostoru ČR ve vazbě na Dlouhodobou vizi resortu Ministerstva obrany a Vojenskou strategii ČR. Všechna doporučovaná řešení jsou kompromisem mezi předpokládanými ekonomickými možnostmi státu a požadavky na zajištění minimální potřebné úrovně funkčnosti systému ochrany vzdušného prostoru ČR. Jejich realizací bude zajištěna ochrana vzdušného prostoru ČR v rámci ochrany celého vzdušného prostoru Aliance na základě principu rozumné dostatečnosti.

Dále se Bezpečnostní rada státu zabývala problematikou uzavření detenčního zařízení Guantánamo, projednala také naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací. Cílem tohoto materiálu je v rámci střednědobého výhledu schválit objem finančních prostředků pro naplnění uvedené položky výdajů ve výši 130 mil. Kč na rok 2010, 140 mil. Kč na rok 2011 a 140 mil. Kč na rok 2012. Navrhovaný objem finančních prostředků se jeví jako přiměřený a umožní kvalitní zapojení ČR do civilních misí i dobré fungování celého systému vysílání expertů do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

Na schůzi bylo rovněž předloženo komplexní vyhodnocení přijatých organizačních a technických opatření pro zkrácení doby dodání informací pro potřeby bezpečnostního řízení. Členové bezpečnostní rady se shodli, že ve 2. pololetí roku 2008 byla připravovaná opatření úspěšně dokončena. V praxi se zkrátila doba zpracování žádostí NBÚ o poskytnutí informací pro potřeby bezpečnostního řízení a doby jejich zaslání NBÚ. Také se osvědčilo využití elektronické formy komunikace včetně jejího zabezpečení kryptografickými prostředky v rámci snižování administrativní náročnosti.

Bezpečnostní rada státu byla také seznámena se zprávou o stavu podzemních objektů na území ČR. Zpráva přehledně předkládá závěry z výsledků prohlídek a kontrol podzemních staveb objektů na území ČR a ukazuje na opodstatnění zákonné povinnosti udržovat podzemní objekty v bezpečném stavu i pro další období.

Dnešní schůze Bezpečnostní rady státu se zabývala také summitem NATO, který proběhne ve dnech 3. - 4. dubna 2009 ve Štrasburku a Kehlu. Z pohledu resortu obrany budou hlavními oblastmi našeho zájmu zhodnocení působení a další směřování aktivit v Afghánistánu, zhodnocení vývoje v oblasti schopností a další směřování Aliance v oblasti protiraketové obrany.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie