Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 9. 2023 16:16

Bezpečnostní rada státu projednala novou Obrannou strategii České republiky

Ve středu 21. září 2023 se ve Strakově akademii uskutečnilo další zasedání Bezpečnostní rady státu. Její členové se zabývali především aktuálními problémy, ale projednali i několik koncepčních materiálů.

Bezpečnostní rada státu projednala dokument Obranná strategie České republiky a vzala na vědomí plán vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti České republiky na roky 2024–2025 a návrh rozšíření systému pro posílení odolnosti veřejné správy proti nelegitimnímu ovlivňování.

Schválila také koncepci zvýšení požární ochrany v lesích se zaměřením na požární prevenci a budování kapacit na hašení lesních požárů a vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení NATO Crisis Management Exercise 2023 (CMX23) v České republice.

Bezpečnostní rada státu dále vzala na vědomí návrh změny Statutu Ústředního krizového štábu, manuál Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu a implementaci přijatých opatření Národního systému reakce na krize v oblasti letových navigačních služeb.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie