Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 12. 2023 16:50

Bezpečnostní rada státu projednala Koncepci výstavby Armády České republiky 2035

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 se ve Strakově akademii uskutečnilo další zasedání Bezpečnostní rady státu. Její členové se zabývali především aktuální bezpečnostní situací v České republice, projednali také několik koncepčních materiálů.

Bezpečnostní rada státu projednala Koncepci výstavby Armády České republiky 2035, dále vzala na vědomí Akční plán k Národní strategii pro čelení hybridnímu působení 2024–2025, Vyhodnocení plnění opatření v oblasti elektromobility a Zprávu o průběhu projektů „Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou Letiště Václava Havla Praha“ a „Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na Letišti Václava Havla Praha“.

Dále Bezpečnostní rady státu vzala na vědomí Vyhodnocení praxe zákona č. 14/2021 Sb. a jeho další rozvoj v aktuálním bezpečnostním kontextu a 11. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu.

Bezpečnostní rada státu schválila Záměr pořízení vrtulníků pro letecké hašení a plnění úkolů v oblasti integrovaného záchranného systému, Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2024–2026, Návrh úprav Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady státu a statutů a jednacích řádů stálých pracovních výborů Bezpečnostní rady státu a Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2024 s výhledem na 2. pololetí 2024.

Bezpečnostní rada státu také ustavila Komisi pro udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2024.

Pro informaci byly na program předloženy materiály: Aktualizace Analýzy hrozeb pro Českou republiku a zpráva o postupu při další aktualizaci a Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie