Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 7. 2009 16:55

Bezpečnostní rada státu jednala o stavu legální a nelegální migrace v ČR

Dnešní schůze Bezpečnostní rady státu se zabývala aktuální problematikou Severoatlantické alianci a Evropské unii v bezpečnostní oblasti, aktuální situací v souvislosti s povodněmi a výskytem onemocnění virem A/H1N1 na území České republiky.

Členové Bezpečnostní rady státu byli dále seznámeni se Zprávou o situaci v oblasti migrace na území ČR za rok 2008. Jejím cílem je podat objektivní informace o situaci v oblasti legální i nelegální migrace, azylu, integrace cizinců, zahraniční rozvojové pomoci ČR, ale i o projektech Ministerstva vnitra zaměřených na specifické kategorie cizinců.

Prioritou ČR v oblasti migrace je formulace opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci a minimalizovat migraci nelegální. Záměrem je podpora projektů, které se soustředí na výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků, zelené karty, akční plán boje s nelegální migrací nebo integrace dlouhodobě legálně usazených cizinců na území ČR.

Na schůzi bylo rovněž předložen materiál Krize v oblasti dodávek plynu z Ruské federace do států EU. Cílem materiálu je schválit harmonogram opatření, který povede k zajištění plynulého zásobování zemním plynem i za krizové situace a zvýšení energetické bezpečnosti ČR.

Mezi rozhodující opatření patří zachování a další rozšiřování podzemních zásobníků plynu. Z hlediska surovinové bezpečnosti se doporučuje maximální využití existujících domácích zdrojů palivoenergetických surovin, zejména zásob hnědého a černého uhlí a také rozsáhlých zásob uranové rudy.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie