Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 11. 2009 14:08

Bankéři se sešli s premiérem Janem Fischerem

Předseda vlády ČR Jan Fischer přijal dnes ráno v Kramářově vile představitele České bankovní asociace (ČBA). Cílem setkání byla diskuse nad otázkami týkajících se finančnictví a ekonomiky.

Představitelé ČBA vyjádřili stávajícímu kabinetu podporu v jeho přístupu ke správě veřejných financí. „Prosazovat škrty ve výdajích je vždy velice nepříjemné, stejně jako i některá daňová opatření. Důslednost, s jakou premiér Jan Fischer a ministr financí Eduard Janota přistoupili k redukci schodku státního rozpočtu na příští rok, proto zasluhuje respekt,“ prohlásil výkonný ředitel ČBA Josef Tauber.

Předseda vlády naopak ocenil podporu a expertizu bankovního sektoru ve věci snižování deficitů. Obě strany se však shodly na tom, že i redukovaný schodek je stále vysoký a změny proto musí pokračovat.

Jedním z dalších témat diskuse byl rovněž boj s lichvou. Premiér se s bankéři shodl na nutnosti bojovat s tímto jevem systémovými prostředky a na účelnosti sjednocení dohledu nad finančním trhem.

Mezi klíčové otázky pro evropské bankovnictví patří nyní nová architektura dohledu a regulace na evropské úrovni. ČBA se v diskusi přihlásila ke skeptickým stanoviskům České národní banky ohledně vzniku nových celoevropských dozorových institucí.

„I my jsme přesvědčeni, že řešení je třeba hledat na těch trzích, kde dohled selhal, spíše než vytvářet nové instituce na úrovni, z níž nemusí být finanční mikrosféra viditelná dostatečně zřetelně,“ uvedl Josef Tauber. Bankéři se s premiérem dohodli na vzájemném předávání informací o dalším vývoji v těchto i v dalších otázkách.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie