Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 1. 2012 16:10

Administrativní zátěž klesne o třetinu

Premiér představil společně s ministrem průmyslu a obchodu cíle ve snižování byrokracie a příklady některých realizovaných opatření.

Snižování administrativní zátěže živnostníků si vláda vytyčila jako jednu ze svých priorit. „Považuji to za důležité zvlášť v současném období, kdy jsou tady rizika například návratu ekonomické recese,“ řekl premiér Petr Nečas. „Naším cílem je, abychom naopak motivovali k podnikatelské aktivitě. Jenom ta pomáhá vytvářet nová pracovní místa, respektive pomáhá vytvářet prostředí pro to, aby živnostníci dokázali uživit sami sebe," dodal předseda vlády.Premiér Petr Nečas představil společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou plán na snižování byrokracie do roku 2014, 10. ledna 2012

V roce 2010 se podařilo snížit administrativní náklady o 12 miliard korun na 62 miliard s tím, že v odbourávání zbytečných paragrafů chce jít vláda ještě dál a do konce volebního období plánuje snížit administrativní zátěž podnikatelů a firem o dalších jedenáct miliard korun, to znamená na necelých 52 miliard korun. Od roku 2005 by tak došlo k poklesu o 30 procent. Jen ministerstvo průmyslu a obchodu má nyní v plánu zrušit okolo čtyřiceti administrativních zátěží.

Snižování byrokracie již úspěšně probíhá

Snižovat administrativní zátěž a realizovat úspory se daří v současnosti například novelou živnostenského zákona, která přinesla jednak snadnější stěhování provozoven, tak i rozšíření služeb centrálních registračních míst či zrušila nepotřebné označování provozoven. „Jenom tento krok vedl k úspoře administrativních výdajů ve výši více než čtvrt miliardy korun,“ uvedl premiér.

Dalším příkladem je novela vodního zákona, která výrazně zjednodušuje administrativu spojenou s výstavbou malých čističek vod. Jejich výstavbu už stačí pouze ohlásit. Tato novela spoří podnikatelům přes 400 milionů korun ročně.

Třetím příkladem je novela zákona o léčivech, která přináší jednodušší posuzování žádostí o změnu registrací a zjednodušuje další procesy spojené s registrací léčiv, takže úspora ve zbytečných a zrušených administrativních úkonech dosahuje na 35 milionů korun ročně.

Statistické údaje poputují jen na jedno místo

Vláda si uložila za cíl také snížení zbytečné administrativy v oblasti výkaznictví, a to zejména povinnosti podnikatelů kvůli statistickým šetření. Jedná se celkem o dvě stě dotazníků, výkazů a formulářů, ať už z ministerstev nebo Českého statistického úřadu. V řadě případů ke zjednodušení či zrušení této zbytečné povinnosti již došlo.Premiér Petr Nečas představil společně s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou plán na snižování byrokracie do roku 2014, 10. ledna 2012

Proto také chceme učinit další kroky ve zjednodušování statistických šetření. Chceme prověřit všechny oblasti, zda někde nezískává stát duplicitní údaje,“ prohlásil premiér s tím, že vláda bude usilovat o to, aby údaje sbíral zejména Český statistický úřad a poté údaje distribuoval na jednotlivá ministerstva. „Chceme aby se zavedlo heslo ‚Jedna firma, jeden statistický výkaz, jeden úřad,“ řekl premiér. Na analýze této změny bude pracovat pan ministr průmyslu a obchodu spolu s ministrem vnitra, který nyní připravuje kompletní analýzu úředních agend státní správy.

Na zbytečnou administrativu mohou upozorňovat i lidé

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba představil na tiskové konferenci také priority svého rezortu v této oblasti. Patří mezi ně sjednocování administrativy. Úřad například plánuje sjednotit používané elektronické formuláře na jedno místo. Ministr také upozornil na nutnost vyvarování se zbytečné administrativy při implementaci evropských předpisů nad rámec požadavků Evropské unie.

Jde nám skutečně o to, aby proces podnikání v České republice byl co nejatraktivnější, aby ministerstvo průmyslu a obchodu dokázalo respektovat a dokázalo podnikatelům partnerem a aby stát nevytvářel podnikatelům překážky a naopak se věnoval pomoci českým občanům a firmám, které táhnou ekonomiku dopředu,“ řekl ministr Martin Kuba.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v průběhu následujících dní spustí internetovou stránku www.zjednodusujeme.cz, kde bude možné zasílat podněty nejen od podnikatelů. Lidé zde budou moci upozorňovat na legislativu, kterou považují za nadbytečnou. Tyto nápady bude ministerstvo pravidelně vyhodnocovat.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie