Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

14. 8. 2018 14:18

Co je to Visegrádská skupina

Visegrádská skupina byla založena 15. února 1991 v maďarském Visegrádu. Hlavním úkolem V4 v době jejího vzniku byla vzájemná podpora všech tří (dnes čtyř) postkomunistických zemí při společném úsilí o začlenění do euroatlantických struktur. I po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie je V4 velmi důležitým regionálním uskupením.

V rámci EU prosazuje Visegrádská skupina společné postoje k jednotlivým evropským otázkám a akcentuje svá prioritní témata. Sdíleným zájmem V4 je spolu s ostatními evropskými partnery udržovat jednotu a akceschopnost EU. Vedle výměny názorů na unijní otázky se spolupráce mezi státy V4 odehrává především na praktické úrovni. Státy společně realizují řadu přeshraničních projektů v oblasti dopravy, bezpečnosti či kultury a vzdělávání.

Visegrádská spolupráce není institucionalizována, v politické rovině funguje na principu pravidelného setkávání představitelů zúčastněných států na různých úrovních (od prezidentů a předsedů vlád až po expertní konzultace). Jedinou pevnou organizační strukturou V4 je od roku 2000 Mezinárodní visegrádský fond, jehož cílem je finančně podporovat vzájemnou spolupráci v oblastech vědy, školství, kultury, atp.

Členové Visegrádské skupiny se pravidelně po roce střídají ve výkonu předsednictví. Předsednictví V4 probíhá vždy od začátku července do konce června následujícího roku. V současné době je předsednickou zemí Slovensko. Následně, od 1. července 2019, tuto roli převezme Česká republika.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X