Kybernetická bezpečnost

6. 12. 2021 16:08

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost může být definována několika různými způsoby, ale všeobecně je možné říct, že jde o celkovou ochranu sítí před kybernetickými útoky a hrozbami, aby byla zachována bezpečnost informací.

Kyberbezpečnost je stále ještě relativně nový obor, proto je nevyhnutelné reagovat na specifické výzvy. Česko i Evropská unie se ale snaží přicházet s novými a efektivními řešeními a díky koordinaci a spolupráci na mezinárodní úrovni dokážeme reflektovat novou realitu v podobě dobře fungujících politik. Jelikož jde o velice rychle se vyvíjející obor, můžeme očekávat příchod zcela nových a přelomových technologií, jako například kvantové počítače nebo umělá inteligence, jež podstatně ovlivní používanou kryptografii i další oblasti. V prosinci 2020 Evropská komise představila Novou strategii kybernetické bezpečnosti EU, která má zabezpečit globální a otevřený internet tím, že využije a zdokonalí všechny nástroje a zdroje k zajištění bezpečnosti a k ochraně evropských hodnot a základních práv všech lidí.

Tato strategie obsahuje seznam strategických iniciativ a v současné době se pracuje na několika důležitých dokumentech. Za zmínku určitě stojí tzv. revize směrnice NIS2 o bezpečnosti sítí a informačních systémů. Původní směrnice byla vydána v roce 2016, ale vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti digitalizace už není aktuální a nereaguje na nové hrozby. Jedním z jejich cílů je nastavení jednotné úrovně kybernetické bezpečnosti ve všech členských státech EU. Nová úprava by se měla dotýkat sektorů, jako je veřejná administrativa, vesmírný výzkum, výroba farmaceutických produktů nebo správa vodních a odpadních sítí. Novela určí kritické sektory a stanoví minimální úroveň kybernetického zabezpečení proti útokům.

Další oblastí, která posiluje a vylepšuje koordinace expertů kyberbezpečnosti, která vychází z doporučení Evropské komise k Společné kybernetické jednotce (JCU, Joint Cyber Unit). Cílem jednotky bude efektivně využívat zdroje i odborné poznatky, které mají k dispozici jednotlivé členské státy i EU. Díky společné platformě a know-how bude možné předcházet případným kybernetickým incidentům a krizím, bojovat proti nim a náležitě na ně reagovat. JCU pomůže propojit aktéry, kteří se věnují oblasti kyberbezpečnosti z různých sektorů – od občanské společnosti přes diplomatické komunity až po zástupce soukromého sektoru. Tito odborníci častokrát jednají samostatně, díky JCU budou mít k dispozici virtuální i fyzickou platformu pro spolupráci: příslušné orgány, instituce a agentury EU společně s členskými státy tak budou moci postupně vytvořit evropskou platformu pro solidární spolupráci a pomoc v boji proti kybernetickým útokům velkého rozsahu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X