Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

6. 6. 2010 22:05

Stanovisko ministra pro evropské záležitosti k dotazům médií ohledně informace politické strany Věci veřejné o návrhu rušení ministerstva

Praha, 6. června 2010 –  „Lisabonská smlouva na rozdíl od předchozího období odděluje projednávání všeobecných záležitostí v rámci Rady EU od zahraničních věcí.  Nově zřízená Rada pro obecné záležitosti (GAC), jíž se účastní i ministři pro evropské záležitosti, tak řeší důležité otázky unijního charakteru a rovněž připravuje jednání Evropské rady, na níž se rozhodují zásadní politické a ekonomické otázky Unie. Lisabonská smlouva  klade i zvýšené nároky na přípravu národních pozic, meziresortní koordinaci a vyhledání potenciálních spojenců v Unii.

Klíčem k úspěšnému hájení jak dlouhodobých, tak krátkodobých národních zájmů v post-lisabonské EU je tedy důsledná a systematická koordinace národních pozic České republiky. Jsem proto přesvědčen, že zachování koordinačního útvaru pro evropské záležitosti je v zájmu České republiky. V současné době tuto koordinační roli zastává ministr pro evropské záležitosti, který má k dispozici malý Útvar ministra pro evropské záležitosti, sídlící na Úřadu vlády. Způsob koordinace evropských záležitostí v následujících letech bude záležet na dohodě politických stran potenciální koalice. V případě, že zanikne post ministra pro evropské záležitosti, se mi osobně  jako optimální jeví zachování koordinačního útvaru při Úřadu vlády a jeho podřízení premiérovi.“ 

Kontakt:

Tiskové oddělení/Press Section

Tel.:+420 224 002 305

Email: eu-media@vlada.cz

Kabinet ministra pro evropské záležitosti/Executive Office of the Minister for European Affairs

Úřad vlády ČR/Office of the Government of the Czech Republic

Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Prague 1, Czech Republic

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X