Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

1. 2. 2019 19:06

Milena Hrdinková

náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské záležitosti

Milena Hrdinková

Vzdělání

Vystudovala právo na pražské Univerzitě Karlově (1993-1998).

Profesní a veřejná činnost

Mezinárodními vztahy a otázkami Evropské unie se zabývá po celou dobu své kariéry. Zastupovala Českou republiku v orgánech EU včetně Rady ECOFIN i dalších mezinárodních institucích, podílela se na implementaci evropského práva do českého právního řádu před vstupem ČR do EU, působila jako národní expert v Evropské komisi, předsedala pracovní skupině Rady v době předsednictví ČR v Radě EU. Do konce ledna 2019 působila na Ministerstvu financí, kde zastávala expertní i manažerské pozice, například funkci ředitelky odboru Kanceláře ministra financí, poradkyně náměstka ministra pro Daně a cla, a řídila také sekci Mezinárodní vztahy a finanční trhy. Specializuje se na fiskální vztahy a rozvojovou spolupráci a působila rovněž jako externí expert Mezinárodního měnového fondu, příležitostně vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Jazykové znalosti

Hovoří plynně anglicky, pasivně francouzsky a rusky.

Priority:

„Roli náměstka pro řízení Sekce pro evropské záležitosti vnímám v několika rovinách:

  • V první řadě musím garantovat perfektní servis pro předsedu vlády v jeho roli nejvyššího zástupce České republiky ve strukturách EU a člena Evropské rady.
  • Je třeba budovat kvalitní a produktivní vztahy s protějšky z ostatních států i institucí EU,
  • Budu nabízet součinnost ostatním resortům při řešení vzájemně se překrývajících agend tak, aby pozice ČR byly vždy souladné, konsistentní a srozumitelné.
  • Velmi důležitá je také práce na pozitivní komunikaci o evropské agendě. Chtěla bych, aby všichni vnímali EU jako mimořádný projekt, jehož máme čest být součástí a na jehož úspěchu bychom se měli v co největší míře aktivně podílet“.

Pro ty z Vás, kdo se chcete dozvědět více o našich aktivitách, nabízím náš informační web o Evropské unii Euroskop. V regionech můžete kontaktovat třináct Eurocenter nebo přímo zavolat na bezplatnou informační linku Eurofon 800 200 200. Dále si můžete pravidelně každý týden o dění v EU přečíst v aktualitách, kde budou ty publikovány ty nejzajímavější informace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X