Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 1. 2009 17:10

Projev při zprovoznění díla Entropa v Bruselu, 15.1.2009Dámy a pánové, umění je svoboda. Svoboda projevu je základním principem demokracie. Umění nezná hranic. Mottem českého předsednictví je Evropa bez bariér. Na tomto místě se výzdoba tradičně mění každého půl roku. My jsme od počátku chtěli, aby naše výzdoba byla tvůrčí. Tvořivost je hnacím motorem pokroku a je velmi důležitá. To dokládá mimo jiné i skutečnost, že letošní rok je Evropským rokem tvořivosti a inovací. Zároveň jsme chtěli, aby výzdoba byla projevem umělecké svobody v souladu s naším mottem Evropa bez bariér. Vytvořili jsme prostor, v němž svoboda může hovořit sama za sebe. Rovněž jsme chtěli dokázat, že dvacet let po pádu železné opony není v Evropě místo pro cenzuru uměleckého projevu. Přáli jsme si také, aby dílo bylo společným projektem dvaceti sedmi zemí, nikoli pouhou propagací České republiky. Takové byly podmínky našeho zadání. Když jsme obdrželi návrh na společný projekt dvaceti sedmi umělců, vytvořili jsme podmínky pro jeho realizaci. Projekt, který nám David Černý následně dodal, obsahoval jména dalších dvaceti šesti umělců, kdy každý měl ztvárnit svou zemi. Součástí dohody bylo, že další náklady na realizaci si zajistí umělec ze soukromých zdrojů. Teprve poté, co bylo dílo instalováno v této budově, jsme se k našemu velkému a nepříjemnému překvapení dozvěděli, že účast dvaceti sedmi umělců je mystifikace. Byl to pro nás šok, byť se konceptuální umělec David Černý za svou mystifikaci vládě následně omluvil a informoval nás, že nebyly použity peníze českých daňových poplatníků, které byly na tento projekt přiděleny. Projekt Entropa je umění – nic víc, nic míň. Za poslední dva dny vyvolala spíše pozitivní reakce. Lidé reagují tak, jak se tomu děje na výstavách uměleckých děl: prohlížejí si dílo do detailu, zajímají se nejen o ztvárnění své země, ale i ostatních. Projekt zobrazuje především stereotypy a klišé jako bariéry bránící integraci a spolupráci v Evropě. Tím, že na ně poukážeme, je začínáme bořit. Předsudky odstraníme jen tehdy, pokud si je uvědomíme. Od počátku jsme chtěli, aby dílo nezobrazovalo jen pohled českého předsednictví na Evropskou unii a členské státy, a tento fakt se ani po nedávném šokujícím odhalení nemění. Dílo není pohledem české vlády, ani českého předsednictví na Unii či jednotlivé členské státy. Entropa je svého druhu provokací. Chápu, že se někteří mohou cítit dotčeni, a chtěl bych jim vyjádřit svou omluvu. To se týká nejen Bulharska, ale každé země. Rád bych se také omluvil všem, které jsem neúmyslně uvedl v omyl, především zástupcům médií a svým kolegům ve Stálém zastoupení České republiky v Bruselu. Pokud by si Entropa měla z někoho dělat legraci, byli bychom to my, a já na prvním místě. Přijímám odpovědnost, ale neodcházíme ze scény. Dali jsme prostor ke svobodnému vyjádření a je odpovědností umělce, jak s tímto vstupem do svobodného prostoru naloží. Považujeme Entropu za čistě umělecké dílo. Nic víc a nic míň. Věřím, že v tomto pohledu se shodneme se zbytkem evropské rodiny. Doufáme, že se budeme moci smát s vámi, ne vám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X