Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 4. 2010 15:07

Projev ministra pro evropské záležitosti Juraje Chmiela na slavnostní audienci u císaře Karla I.

Vážený pane starosto, páni velvyslanci, pane arcivévodo, Vážení hosté!

Ačkoli nás tato hektická doba nutí zaobírat se spíše současností a blízkou budoucností, jsem neskonale rád, když vidím, že je vzpomínána také naše minulost. Jsem rád, že si jako státní svátky připomínáme nejen 28. říjen, jenž je spojen s republikánskou formou našeho státu, ale také 28. září, které souvisí právě s počátky tohoto státu.

Vítám tedy skutečnost, že si dnes připomínáme dvě důležité osobnosti našich národních dějin, dvě hlavy českého státu. Jednak císaře a krále Karla, posledního českého panovníka, jednak krále Jana, který velikostí své osobnosti výrazně překračoval hranice českého státu a jehož činy měly celoevropský rozměr.

Heslo krále Jana „Sloužím!“, se kterým šel i do svého posledního boje, by se mělo stát závazkem pro nás všechny, občany českého státu. Ať jsme na kterémkoli místě, vždy bychom měli v prvé řadě sloužit své vlasti. Abychom to však mohli činit, musíme znát své dějiny, neboť také z nich můžeme čerpat sílu ke službě naší vlasti. Važme si proto každého dne naší dlouhé a bohaté historie, neničme si její obraz zbytečným a kontraproduktivním flagelantstvím ve jménu toho či onoho ideového názoru. Na většinu okamžiků našich státních a národních dějin můžeme být totiž právem hrdi.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X