Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

Databáze obsahuje cizojazyčné názvosloví české státní správy zahrnující především názvy úřadů, jejich vnitřních organizačních jednotek, označení pracovního zařazení zaměstnanců, základních agend resortů atd. Terminologie je k dispozici v češtině, angličtině, francouzštině a s ohledem na úzké kontakty v některých oblastech státní správy také v němčině. S terminologickou databází lze pracovat v prostředí Lotus Notes nebo prostřednictvím internetu, kde je nutná instalace programu Java. Cílem databáze je sjednotit do této chvíle poměrně heterogenní názvosloví české státní správy, kdy pro stejnou funkci v rámci různých ministerstev existuje někdy nejen několik překladů do cizího jazyka, ale i několik pojmenování v češtině. Databáze by měla tento problém vyřešit. Databáze je určena nejen zaměstnancům státní správy podílejících se na předsednictví, ale i překladatelům a tlumočníkům a zároveň je zpřístupněna veřejnosti.

Úřad vlády České republiky zveřejnil terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě EU.

Databáze je přístupná z internetové stránky vlády České republiky. Odkaz na databázi je umístěn také na stránkách Euroskopu a Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu.

Za obsahovou správnost a průběžnou aktualizaci databáze odpovídal interní tým překladatelů Úřadu vlády ČR. Vytvoření terminologická databáze představuje významný krok k dosažení správnosti, jednoznačnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti cizojazyčné komunikace, tvořící nedílnou součást jednotné prezentace státní správy ČR, a to jak během českého předsednictví, tak i po jeho skončení.

Na projektu vytváření jednotné cizojazyčné terminologie státní správy České republiky, který byl zahájen na podzim 2007, se podíleli jazykoví odborníci – překladatelé, včetně rodilých mluvčích znalých reálií české státní správy, spolu s odborníky na organizační strukturu české státní správy, jednotlivými ministerstvy ČR a v neposlední řadě také programátory Úřadu vlády ČR. V prvotní fázi proběhla též konzultace na téma podobných projektů s předchozími předsednickými zeměmi, např. Finskem či Slovinskem.

V současné chvíli obsahuje databáze přibližně 1100 výrazů z výše uvedených oblastí. Databáze nabízí řazení hesel podle oblastí, abecední řazení v rámci každého jazyka a dle data poslední editace, které umožňuje sledovat aktuální změny a nově vložené výrazy. Součástí databáze je fulltextové vyhledávání. V neposlední řadě jsou zde i uživatelské tipy, usnadňující její používání, a e-mailová adresa, na niž se mohou uživatelé obracet s dotazy a připomínkami.

  • Vstup do databáze zde