Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2007 16:08

Odbor logistiky a organizace

K 31.12. 2009 BYL TENTO ODBOR ZRUŠEN.

Odbor koordinoval program přípravy a výkon předsednictví a kalendář akcí souvisejících s předsednictvím. Rovněž koordinoval přípravu zasedání ministrů zemí EU a jednání na nižší politické úrovni, technické i expertní úrovni a doprovodný program. V neposlední řadě měl za úkol koordinovat práci Centrální organizační skupiny pro předsednictví, která byla složená ze zástupců klíčových resortů, zástupců konferenčních, tlumočnických a jiných služeb.

Odbor dále připravil podklady pro výběrová řízení související s koordinací předsednictví. Vedle dalších úkolů také odbor spolupracoval s Ministerstvem vnitra na realizaci Národního programu vzdělávání a na vedení Centrálního registru pracovníků, kteří předsednictví zajišťovali. Dále například s Ministerstvem financí, stejně tak jako s centrálními orgány státní správy a dalšími institucemi, s regiony, Parlamentem ČR, Stálým zastoupením v Bruselu, Generálním sekretariátem Rady EU a dalšími partnery.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X