Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2007 16:30

Odbor komunikace

K 31.12. 2009 BYL TENTO ODBOR ZRUŠEN.

Pracovníci odboru připravili a zrealizovali koncepci a strategii medializace a propagace českého předsednictví a připravili věcné podklady pro výběr dodavatelů. Zajišťovali rovněž práci s médii a vyhodnocují zpětné vazby v médiích a ve veřejném mínění. Odbor měl také na starosti logo předsednictví, náplň a průběžnou aktualizaci webové stránky předsednictví www.eu2009.cz , která byla jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů předsednictví.

Pracovníci odboru aktualizovali náplň stránek o předsednictví na webu Úřadu vlády ČR a spolupracovali s dalšími českými i zahraničními partnery na realizaci medializace a propagace předsednictví v zahraničí s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X