Stránka byla přesunuta do archivu

13. 4. 2022 16:08

Vláda schválila aktualizaci Zprávy o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU

Vláda ve středu 13. dubna 2022 schválila aktualizaci Zprávy o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU. Dokument souhrnně popisuje dosavadní přípravu předsednictví z hlediska obsahového, komunikačního, logistického i bezpečnostního.

Přípravě a schválení materiálů předcházely měsíce intenzivních jednání Úřadu vlády ČR, jakožto centrálního koordinátora, s ústředními orgány české státní správy. Schválený materiál navazuje na první Zprávu o naplňování úkolů spojených s předsednictvím ČR v Radě EU za rok 2020 a první polovinu roku 2021, schválenou usnesením vlády č. 721/2021 ze dne 23. srpna 2021, a dále na informaci o stavu příprav českého předsednictví předloženou členům vlády na jednání dne 5. listopadu 2021.

Cílem zprávy je shrnout hlavní kroky a vyhodnotit přípravu státní správy na české předsednictví ve všech klíčových rovinách, a to se specifickým důrazem na vývoj právě od předložení poslední zprávy na sklonku roku 2021 a od doby nástupu nové vlády. Zpráva se věnuje obsahovým prioritám, ale i organizačnímu, logistickému, komunikačnímu a bezpečnostnímu zajištění akcí jak v České republice, tak v Bruselu.

Zpráva mimo jiné informuje o vládních koncepčních materiálech, které byly schváleny od zahájení příprav v roce 2018, o rozložení celkového centrálního rozpočtu českého předsednictví a o personálním zajištění.

V návaznosti na pokročilý stav příprav obsahové stránky českého předsednictví se zintenzivňují jednání ohledně stanovení politických a národních priorit, které budou vycházet z dosavadních obsahových příprav, odpovídat dlouhodobým zájmům České republiky a současně reflektovat dynamickou socio-ekonomickou a geopolitickou situaci, zejména v kontextu ruské invaze na Ukrajinu.

Kabinet současně s materiálem schválil i další dokumenty, které jsou součástí příloh. Jedná se například o aktuální přehled všech akcí, manuály komunikačních aktivit či pravidla a podmínky akreditace novinářů a tiskových středisek českého předsednictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X