Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty

5. 9. 2006 17:11

Seznam nejdůležitějších usnesení Vlády ČR k zajištění předsednictví ČR v Radě EU v r. 2009

Vláda České republiky přijala od roku 2005 k Předsednictví ČR v Radě EU řadu usnesení, z nichž vybíráme následující:

Usnesení vlády ČR 40 z roku 2006 "k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech" k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie

Usnesení vlády ČR 1088 z roku 2006 "O změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností"

Usnesení vlády ČR 1092 z roku 2006 "O souhrnném návrhu finančního zabezpečení příprav a výkonu funkce předsednictví České republiky ČR v Radě EU a k rámcovému výhledu tohoto finančního zabezpečení na léta 2008 a 2009"

Usnesení vlády ČR 1238 z roku 2006 "O vnitrostátním koordinačním mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví ČR v Radě EU"

Usnesení vlády ČR 1239 z roku 2006 "O změně Statutu Výboru pro Evropskou unii"

Usnesení vlády ČR 27 z roku 2007 "K personálnímu a finančnímu zajištění předsednictví ČR v Radě EU a výkonného sekretariátu pro předsednictví ČR včetně vymezení kompetencí (kráceno)"

Usnesení vlády ČR 39 z roku 2007 "O jmenování místopředsedy vlády pro evropské záležitosti"

Usnesení vlády ČR 57 z roku 2007 "K návrhu změn Jednacího řádu vlády"

Usnesení vlády ČR 58 z roku 2007 "O zajištění činnosti útvaru místopředsedy vlády pro EU a o změnách usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1238 (o vnitrostátním koordinačním mechanismu), usnesení vlády z 25. října 2006 č. 1239 (o změně Statutu Výboru pro EU) a usnesení vlády z 3. ledna 2007 č. 27 (ke způsobu personálního a finančního zajištění a vymezení kompetencí)"

Usnesení vlády ČR 209 z roku 2007 "K vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2006"

Usnesení vlády ČR 210 z roku 2007 "K revidovanému vnitrostátnímu koordinačnímu mechanismu pro přípravu a výkon předsednictví České republiky v Radě Evropské unie"

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X